O asocijaciji gitarista vojvodine

O nama

Asocijacija gitarista Vojvodine je osnovana 2006. godine sa ciljem da okuplja, podstiče i prati svoje članove koji se kao profesionalci ili ljubitelji zanimaju i bave umetnošću klasične gitare, kao i da pruža podršku u njihovim nastojanjima da razvijaju i unapređuju sve oblike bavljenja muzikom za gitaru.


- Sediste Asocijacije je u Novom Sadu, ulica Radnička 51a.
- oficijalna prezentacija Asocijacije gitarista Vojvodine: www.agv.org.rs

- PIB: 104 675 967

- MB: 08864616

- Broj računa: 160-929755-46, Banca Intesa

 

dr Jovan Jovičić, počasni predsednik AGV

 

 

 

rasko_radovic

Raško Radović, predsednik AGV
profesor gitare u SMŠ "Isidor Bajić", Novi Sad
 
 

Živojin Kuzmanović, podpredsednik AGV

 

profesor gitare u SMŠ "Isidor Bajić", Novi Sad

 
 
 
 
Borislav Hložan, podpredsednik AGV
 
 
Bojan Kuzmanović, tehnički direktor AGV
vlasnik kuzmanovicdizajn.com studija, Novi Sad

 

Marko Šalić, nastavnik gitare Bačka Palanka, saradnik

 

Additional information