Info o Festivalu klasične gitare

Vojvođanski festival klasične gitare 2009.

Dragi prijatelji,

Od 27. do 31. marta 2009. godine, Novi Sad će treću godinu zaredom okupiti na jednom mestu gitariste iz Vojvodine  na Vojvođanskom festivalu klasične gitare. Ovogodišnji festival će proteći u znaku obeležavanja stogodišnjice smrti španskog kompozitora, Franciska Tarege (Francisco Tárrega 1852-1909.), kao i pedesetogodišnjice smrti brazilskog kompozitora, Ejtor Vilja-Lobosa (Heitor Villa-Lobos, 1887 - 1959.).

 

 

Program festivala uključuje Pokrajinsko takmičenje „Jovan Jovičić", koncerte, majstorske kurseve,predavanja, prezentacije i izložbe.

Osnovni ciljevi Festivala su ostali isti:
promocija umetnosti  klasične gitare u Vojvodini, pružanje prilike mladim vojvođanskim gitaristima da se takmiče, razmenjuju iskustva i stiču nova znanja,otkrivanje i afirmacija novih talenata, kao i
uspostavljanje bolje saradnje među profesorima u Pokrajini.

 

Propozicije za Pokrajinsko takmičenje „Jovan Jovičić":

Pretkategorija: rođeni 1998. i mlađi
Dve ili više kompozicija različitih stilova i karaktera u trajanju do 5 minuta

I kategorija: rođeni 1996. i mlađi
Dve ili više kompozicija različitih stilova i karaktera u trajanju do 8 minuta

II kategorija: rođeni 1994. i mlađi
Dve ili više kompozicija različitih stilova i karaktera u trajanju do 10 minuta

III kategorija:  rođeni 1990. i mlađi
Dve ili više kompozicija različitih stilova i karaktera u trajanju do 15 minuta

Revijalna kategorija:
Dve kompozicije različitih stilova i karaktera u trajanju do 10 minuta 

Prijavljivanje:

1. Krajnji rok za podnošenje prijave je 1. mart 2009.godine

2. Kandidati treba da pošalju sledeća dokumenta (poštom ili e-mailom):
- popunjen prijavni list
- dokaz o uplati I rate kotizacije
- kopiju izvoda iz matične knjige rođenih
- fotografiju

3. Prijavu sa navedenim dokumentima potrebno je
poslati na sledeću adresu:
Asocijacija gitarista Vojvodine (za Vojvođanski festival klasične gitare), Đurđa Brankovića 6, 21000 Novi Sad ili
popunite obrazac na sajtu Asocijacije tako što će te da kliknete ovde.
 

4. Kotizacija za učešće na Festivalu iznosi 3000 dinara i uplaćuje se u dve rate:

I rata (rezervacija):
iznosi 500 dinara po kandidatu i uplaćuje se na račun broj:
160-929755-46 (svrha: Kotizacija za Festival)
Korisnik: Asocijacija gitarista Vojvodine, Novi Sad

Uplatnicu poslati sa prijavom i ostalim dokumentima najkasnije do 1. marta 2009.godine

II rata:
iznosi 2500 dinara po kandidatu i uplaćuje se gotovinski pred početak takmičenja
doplata za seminare iznosi 1000 dinara

Nagrade:
- Jednogodišnja stipendija za najboljeg učesnika takmičenja koju obezbeđuje Humanitarni fond "Privrednik"
- Klasična gitara za pobednika u svakoj kategoriji
- Robne nagrade
- Nagradni vaučeri
- Učešće na Summer GuitarArt festivalu 2009. godine
- Učešće na GuitarArt festivalu 2010. godine
- 2 učešća na GuitarFestu u Banja Luci  2010. godine
- Solistički koncert u Novom Sadu, u okviru ciklusa   „Podijum mladih" u organizaciji Muzičke omladine Novog Sada
- Notna izdanja inostranih izdavačkih kuća
- Specijalna nagrada za najbolje izvedeno delo F.Tarege
- Specijalna nagrada za najbolje izvedeno delo H.V. Lobosa

Napomene:

-    redosled takmičara biće objavljen na sajtu Asocijacije
-    takmičenje je javno
-    odluke žirija su neopozive
-    u slučaju otkazivanja kandidata kotizacija se ne vraća
-    troškove boravka za članove Asocijacije snosi
organizator
-    takmičari sami snose troškove puta i boravka u Novom Sadu
-    za profesore i učenike kojima je potreban smeštaj, na usluzi je studentski dom po povlašćenoj ceni
-    raspored održavanja svih aktivnosti biće objavljen na početku festivala
-    organizator zadržava pravo na izmene

Additional information