Info o Festivalu klasične gitare

Vojvođanski festival klasične gitare 2009. - Pretkategorija

 

Pretkategorija

14-15h


1. Marina Keredžin

2. Jovan Krajnović

3. Viktor Đurić

4. Dejan Bogdanović

5. Aljoša Mihajlović

6. Matija Milutinović

7. Momir Kovačević

8. Viktor Nađ

9. Daniel Gajdoš

10. Valentina Krempatić

11. Anja Drobac

12. Sava Ilija-Brcanski

13. Dušan Dugajlić

 

Additional information