Vojvođanski festival klasične gitare 2011 - Prijavljeni učenici-pretkategorija

 

 

Prijavljeni učenici - pretkategorija

PRETKATEGORIJA

Veljko Svorcan 

Valentina Krempatić

 

 

Žofia Galac

 

Miloš Soćanin


Marko Vranjković


Srđan Đurđevački


Isidora Nestorov


Luka Malko


Sofija Banjanin


Aleksandar Bajić


Florian Fenjveši


Nikola Etinski


 

 

Boglarka Božoki


Matija Perčić

 

Kristina Tukač

 

Additional information