Vojvođanski festival klasične gitare 2011 - Prijavljeni učenici - III kategorija

Prijavljeni učenici - IIIa  kategorija

 

Isidora Korošec

 

Andrej Bojović

 

Nikola Korovljev

 

Tijana Tomić

 

Uroš Marković

 

 

Nidal Arifagić

 

Liora Šijački

 

Vladimir Pecarski

 

Kosta Markov

 

Gergely Bozsóki

Petar Ćirić

Prijavljeni učenici - 3b kategorija

 

Marko Sarić

 

Nina Golubović

 

Luka Petrović

 

Srđan Omazić


Filip Katanić

 

Sara Nikolić

 

Stefan Jovandarić

 

Aleksa Tarabanović

 

Aleksa Mišić

 

Danilo Milojković

 

Dušan Trifunović

 

Olivera Milošević

 

Alen Petraš

 

 

Additional information