Vojvodina guitar fest 2013 - Uslovi za prijavljivanje

 

 

Propozicije za takmičenje „Jovan Jovičić“:

Pretkategorija: rođeni 2002. i mlađi
Dve ili više kompozicija različitih stilova i karaktera u trajanju do 5 minuta
 
I kategorija: rođeni 2000. i mlađi
Dve ili više kompozicija različitih stilova i karaktera u trajanju do 8 minuta
 
II kategorija: rođeni 1998. i mlađi
Dve ili više kompozicija različitih stilova i karaktera u trajanju do 10 minuta
 
IIIa kategorija: rođeni 1996. i mlađi
Dve ili više kompozicija različitih stilova i karaktera u trajanju do 15 minuta
 
IIIb kategorija: rođeni 1994. i mlađi
Dve ili više kompozicija različitih stilova i karaktera u trajanju do 20 minuta
 
Revijalna kategorija:
Dve kompozicije različitih stilova i karaktera u trajanju do 10 minuta

 

Nagrade:

 

Klasična gitara za pobednika u svakoj kategoriji
(gitare doniraju graditelj Zoran Korovljevi „Mix-Music“)
Besplatna učešća na VIII Vojvođanskom festivalu 2014. godine
Besplatna učešća na VI Letnjoj školi gitare 2013. godine
Besplatna učešća na GuitarFestu u Banja Luci 2013. godine
Besplatna učešća na GuitarFestu u Nikšiću2013. godine
Besplatna učešća na GuitarFestu u Sarajevu2014. godine
Poklon paketi kompanije„Savarez“ iz Francuske

 

Prijavljivanje:

1. Krajnji rok za podnošenje prijave sa pratećom dokumentacijom je 
17. mart 2013. godine

2. Kandidati treba e-mailom da pošalju sledeća dokumenta:

- popunjen prijavni list 
(online prijava na sajtu www.agv.org.rs )

- kopiju izvoda iz matične knjige rođenih
(samo za učenike koji se prvi put prijavljuju na Festival)

- fotografiju

3. Prijavu s navedenim dokumentima potrebno je poslati na e-mail office@agv.org.rs

4. Kotizacija za učešće na takmičenju „Jovan Jovičić“:

Pretkategorija 2500 dinara

I kategorija 3000 dinara

II kategorija 3500 dinara

IIIa kategorija 4000 dinara

IIIb kategorija 4000 dinara

Revijalna 2500 dinara


i uplaćuje se u dve rate:


I rata (rezervacija):

iznosi 500 dinara po kandidatu i uplaćuje se na račun broj:

160-929755-46 (svrha: Kotizacija za Festival)

Korisnik: Asocijacija gitarista Vojvodine, Novi Sad

 

II rata (preostali iznos):

uplaćuje se gotovinski pred početak takmičenja

 

5. Doplata za seminare kod profesora (D.Pavlovits, D.Cerović, S.Tošić,V.Ogrizović, Z.Krajišnik, I.Motl, M.Janjić, O.Grčak, S.Milivojević)iznosi 1000 dinara za čas od 40 minuta

 

6. Doplata za seminare kod inostranih profesora (N.Koshkin, M.Mysliveček i G.Krivokapić) iznosi 3000 dinara za čas od 40 minuta. Doplata za paket od 3 časa po 40 minuta iznosi 6000 dinara

 

Napomene:

 

-takmičenje je javno
-odluke žirija su neopozive
-u slučaju otkazivanja kandidata kotizacija se ne vraća
-raspored održavanja svih aktivnosti biće objavljen na sajtu www.agv.org.rs
-organizator zadržava pravo na izmene

Additional information