DOBITNICI SAVAREZ PAKETA: Ivana Sakač, Pavle Kaucki, Milan ZoranVasilevski, Matija Perčić, Milan Todorović, Vanja Štulić, Marija Rašić, Ema Kapor, Viktor Nađ, Vuk Dragićević, Andrija Lazarević, Uroš Marković, Bogdan Blagojević, Andrej Bojović

DOBITNICI NAGRADNIH UČEŠĆA NA FESTIVALIMA: 

Vojvodina guitar fest: Ivana Sakač, Pavle Kaucki, Milan Zoran Vasilevski, Milan Todorović
Letnja škola gitare:
Viktor Nađ, Andrej Bojović
Nikšić guitar festival:
Vanja Štulić, Uroš Marković, Bogdan Blagojević, Ema Kapor
Banja Luka guitar fest:
Marija Rašić, Matija Perčić 
Sarajevo International guitar festival: Vuk Dragićević, Andrija Lazarević 

DODELA GITARA:

28.12.2013. Prostorije televizije Kanal 9


Nenad Pušara Jasmine S35 
Ivana Sakač 
Takamine G124
Matija Perčić Takamine G128S
Vanja Štulić Yamaha CG182
Vuk Dragićević Yamaha CG 192
Andrija Lazarević  Koncertna gitara ručni rad, graditelj Zoran Korovljev

 

Additional information