Vojvodina guitar fest 2013

7. Vojvodina Guitar Fest

 

10 – 14. april 2013. godine

Novi Sad 

 

 


 

dr Jovan Jovičić (Srbija)

Nikita Koshkin (Rusija)
specijalni gost

Edin Karamazov (BiH) 
koncert

Martin Mysliveček (Češka) 
seminari/žiri
 

Michael Macmeeken (Velika Britanija) 
seminari/žiri

David Pavlovits (Mađarska)
seminari/žiri

Goran Krivokapić (Crna Gora) 
koncert/seminari/žiri

Danijel Cerović (Crna Gora) 
koncert/seminari/žiri

Igor Motl (BiH
seminari/žiri

Srđan Tošić (Srbija) 
seminari/žiri

Vera Ogrizović (Srbija) 
seminari/žiri

Zoran Krajišnik (Srbija) 
seminari/žiri

Vojislav Ivanović (Srbija) 
seminari/žiri

Amicus trio - M.JanjićO.GrčakS.Milivojević (Srbija)

koncert/seminari/žiri

Dušan Novković (Srbija) 
koncert

 


 

 

Propozicije za takmičenje „Jovan Jovičić“:

Pretkategorija: rođeni 2002. i mlađi
Dve ili više kompozicija različitih stilova i karaktera u trajanju do 5 minuta
 
I kategorija: rođeni 2000. i mlađi
Dve ili više kompozicija različitih stilova i karaktera u trajanju do 8 minuta
 
II kategorija: rođeni 1998. i mlađi
Dve ili više kompozicija različitih stilova i karaktera u trajanju do 10 minuta
 
IIIa kategorija: rođeni 1996. i mlađi
Dve ili više kompozicija različitih stilova i karaktera u trajanju do 15 minuta
 
IIIb kategorija: rođeni 1994. i mlađi
Dve ili više kompozicija različitih stilova i karaktera u trajanju do 20 minuta
 
Revijalna kategorija:
Dve kompozicije različitih stilova i karaktera u trajanju do 10 minuta

 

Nagrade:

 

Klasična gitara za pobednika u svakoj kategoriji
(gitare doniraju graditelj Zoran Korovljevi „Mix-Music“)
Besplatna učešća na VIII Vojvođanskom festivalu 2014. godine
Besplatna učešća na VI Letnjoj školi gitare 2013. godine
Besplatna učešća na GuitarFestu u Banja Luci 2013. godine
Besplatna učešća na GuitarFestu u Nikšiću2013. godine
Besplatna učešća na GuitarFestu u Sarajevu2014. godine
Poklon paketi kompanije„Savarez“ iz Francuske

 

Prijavljivanje:

1. Krajnji rok za podnošenje prijave sa pratećom dokumentacijom je 
17. mart 2013. godine

2. Kandidati treba e-mailom da pošalju sledeća dokumenta:

- popunjen prijavni list 
(online prijava na sajtu www.agv.org.rs )

- kopiju izvoda iz matične knjige rođenih
(samo za učenike koji se prvi put prijavljuju na Festival)

- fotografiju

3. Prijavu s navedenim dokumentima potrebno je poslati na e-mail office@agv.org.rs

4. Kotizacija za učešće na takmičenju „Jovan Jovičić“:

Pretkategorija 2500 dinara

I kategorija 3000 dinara

II kategorija 3500 dinara

IIIa kategorija 4000 dinara

IIIb kategorija 4000 dinara

Revijalna 2500 dinara


i uplaćuje se u dve rate:


I rata (rezervacija):

iznosi 500 dinara po kandidatu i uplaćuje se na račun broj:

160-929755-46 (svrha: Kotizacija za Festival)

Korisnik: Asocijacija gitarista Vojvodine, Novi Sad

 

II rata (preostali iznos):

uplaćuje se gotovinski pred početak takmičenja

 

5. Doplata za seminare kod profesora (D.Pavlovits, D.Cerović, S.Tošić,V.Ogrizović, Z.Krajišnik, I.Motl, M.Janjić, O.Grčak, S.Milivojević)iznosi 1000 dinara za čas od 40 minuta

 

6. Doplata za seminare kod inostranih profesora (N.Koshkin, M.Mysliveček i G.Krivokapić) iznosi 3000 dinara za čas od 40 minuta. Doplata za paket od 3 časa po 40 minuta iznosi 6000 dinara

 

Napomene:

 

-takmičenje je javno
-odluke žirija su neopozive
-u slučaju otkazivanja kandidata kotizacija se ne vraća
-raspored održavanja svih aktivnosti biće objavljen na sajtu www.agv.org.rs
-organizator zadržava pravo na izmene


Kliknite OVDE za rezultate Pretkategorije

Kliknite OVDE za rezultate I kategorije

Kliknite OVDE za rezultate II kategorije

Kliknite OVDE za rezultate IIIa kategorije

Kliknite OVDE za rezultate IIIb kategorije

Kliknite OVDE za rezultate Revijalne kategorije

 DOBITNICI SAVAREZ PAKETA: Ivana Sakač, Pavle Kaucki, Milan ZoranVasilevski, Matija Perčić, Milan Todorović, Vanja Štulić, Marija Rašić, Ema Kapor, Viktor Nađ, Vuk Dragićević, Andrija Lazarević, Uroš Marković, Bogdan Blagojević, Andrej Bojović

DOBITNICI NAGRADNIH UČEŠĆA NA FESTIVALIMA: 

Vojvodina guitar fest: Ivana Sakač, Pavle Kaucki, Milan Zoran Vasilevski, Milan Todorović
Letnja škola gitare:
Viktor Nađ, Andrej Bojović
Nikšić guitar festival:
Vanja Štulić, Uroš Marković, Bogdan Blagojević, Ema Kapor
Banja Luka guitar fest:
Marija Rašić, Matija Perčić 
Sarajevo International guitar festival: Vuk Dragićević, Andrija Lazarević 

DODELA GITARA:

28.12.2013. Prostorije televizije Kanal 9


Nenad Pušara Jasmine S35 
Ivana Sakač 
Takamine G124
Matija Perčić Takamine G128S
Vanja Štulić Yamaha CG182
Vuk Dragićević Yamaha CG 192
Andrija Lazarević  Koncertna gitara ručni rad, graditelj Zoran Korovljev

 

Additional information