Vojvođanski festival klasične gitare 2008

Vojvođanski festival klasične gitare 2008

II Vojvođanski festival klasične gitare

29.02. - 02.03. 2008. godine,   Novi Sad


Pokrajinsko takmičenje „prof. dr Jovan Jovičić"

Centralni deo Festivala je zauzelo takmičenje učenika (koje od ove godine nosi ime po našem najistaknutijem gitaristi prof.dr Jovanu Jovičiću), na kojem je nastupilo 77 učenika iz cele Vojvodine podeljeno u četiri kategorije po uzrastu. 

Seminari

I ove godine, veoma važan deo Festivala su činili i seminari za učenike, sa kojima su radili istaknuti pedagozi iz zemlje i inostranstva: Vera Ogrizović, Antal Pusztai, Živojin Kuzmanović i Petar Popović Izuzetno zanimljivo predavanje sa temom psiho-fizičkih aspekata sviranja održala je Vera Ogrizović. 

Prezentacije graditelja gitara

Na Festivalu su svoje radove predstavili graditelji gitara Milan P. Sabljić iz Beograda i Oljeg Balašev-Samarski iz Bajmoka.

Konkurs za idejno rešenje plakata i kompoziciju

U saradnji sa Akademijom umetnosti u Novom Sadu, Asocijacija je raspisala konkurs za idejno rešenje plakata za Vojvođanski festival klasične gitare 2009. kao i za kompoziciju za solo-gitaru. 
Koordinatori projekta su bili mr Darko Vuković za grafički dizajn i mr Milan Aleksić za kompoziciju.
Za najbolji plakat proglašen je rad Jelene Ristić, a najbolja kompozicija je rad Sanje Milutinović.

Koncerti

U okviru programa Festivala koncerte u sali Gradske kuće su održali Ljubica Bukvić (prošlogodišnji pobednik), Vukašin Mišković (Austrija), Antal Pusztai (Mađarska), Novosadski trio gitara i Vojvođanski orkestar gitara.

Završni koncert

Festival je završen svečanim koncertom nagrađenih učenika u prepunoj sali Gradske kuće i uručivanjem nagrada (4 koncertne gitare ukupne vrednosti 5000 evra) laureatima u svakoj kategoriji. 

Specijalni gost na završnoj večeri bio je doajen srpske gitarističke scene, prof.dr Jovan Jovičić, koji se prigodnim rečima obratio prisutnima i zatvorio ovogodišnji Festival. Na kraju koncerta, prof.dr Jovanu Jovičiću je kao poklon Asocijacije uručena umetnička intarzija, rad Radovana Radojčina iz Zmajeva. 

 

Additional information