Vojvođanski festival klasične gitare 2012 - Takmičenje „Jovan Jovičić


 

Propozicije za takmičenje „Jovan Jovičić“:

Pretkategorija: rođeni 2001. i mlađi
Dve ili više kompozicija različitih stilova i karaktera u trajanju do 5 minuta
I kategorija: rođeni 1999. i mlađi
Dve ili više kompozicija različitih stilova i karaktera u trajanju do 8 minuta
II kategorija: rođeni 1997. i mlađi
Dve ili više kompozicija različitih stilova i karaktera u trajanju do 10 minuta
IIIa kategorija: rođeni 1995. i mlađi
Dve ili više kompozicija različitih stilova i karaktera u trajanju do 15 minuta
IIIb kategorija: rođeni 1993. i mlađi
Dve ili više kompozicija različitih stilova i karaktera u trajanju do 20 minuta
Revijalna kategorija:
Dve kompozicije različitih stilova i karaktera u trajanju do 10 minuta

 

Nagrade:

Klasična gitara za pobednika u svakoj kategoriji

(gitare doniraju Miroslav Hrkalović, Zoran Korovljev i Mix Music)

Besplatna učešća na VII Vojvođanskom festivalu klasične gitare 2013. godine

Besplatna učešća na V Letnjoj školi gitare 2012. godine

Besplatno učešće na Guitar Art Summer Festu 2012.godine

Besplatno učešće na Guitar Art Festivalu 2013.godine

Besplatna učešća na GuitarFestu u Banja Luci  2012. godine

Poklon paketi kompanije „Savarez“ iz Francuske

 

Prijavljivanje:

1. Krajnji rok za podnošenje prijave je 19. mart 2012. godine

2. Kandidati treba e-mailom da pošalju sledeća dokumenta:

- popunjen prijavni list (online prijava na sajtu www.agv.org.rs )

- kopiju izvoda iz matične knjige rođenih

(samo za učenike koji se prvi put prijavljuju na Festival)

- fotografiju za festivalsku knjigu

3. Prijavu s navedenim dokumentima potrebno je poslati na e-mail office@agv.org.rs

 

4. Kotizacija za učešće na Festivalu iznosi:

Pretkategorija 2000 dinara

I kategorija 2500 dinara

II kategorija 3000 dinara

IIIa kategorija 3500 dinara

IIIb kategorija 3500 dinara

Revijalna kategorija 1500 dinara

 

i uplaćuje se u dve rate:

I rata (rezervacija):

iznosi 500 dinara po kandidatu i uplaćuje se na račun broj:

160-929755-46 (svrha: Kotizacija za Festival)

Korisnik: Asocijacija gitarista Vojvodine, Novi Sad

Prijavu sa ostalim dokumentima poslati e-mailom najkasnije do 19.marta 2012.godine

II rata:

preostali iznos uplaćuje se gotovinski pred početak takmičenja

5. Doplata za seminare iznosi 1000 dinara za čas od 40 minuta

 

Napomene:

takmičenje je javno
odluke žirija su neopozive
u slučaju otkazivanja kandidata kotizacija se ne vraća
raspored održavanja svih aktivnosti biće objavljen na sajtu
organizator zadržava pravo na izmene

 

Organizacija:

Asocijacija gitarista Vojvodine
Radnička 51a, 21000 Novi Sad

 

Kontakt:

Raško Radović, osnivač i direktor festivala
tel/fax: + 381 21 63 72 486
mob: + 381 64 15 26 706

 

 

Additional information