13. VOJVODINA GUITAR FEST 2019

Plakat fest 2019 sat crveni textura

13. VOJVODINA GUITAR FEST england-3-512    
05-08. april 2019.
Novi Sad

 

PROGRAM:

› Međunarodno takmičenje za gitaru „dr Jovan Jovičić“
› EuroStrings Artists
› Koncerti
› Seminari
› Graditelji gitara

Učesnici 2019

PREDAVAČI / ŽIRI / KONCERTI

EDIN KARAMAZOV
EuroStrings ARTISTS:
/ KATARZYNA SMOLAREK /
/ YUKI SAITO /
/ VIKTOR ĐUKNIĆ /
VERA OGRIZOVIĆ
SRĐAN TOŠIĆ
ZORAN KRAJIŠNIK
DARKO KARAJIĆ
ALEKSANDAR HADŽI-ĐORĐEVIĆ
MILOŠ JANJIĆ
SLOBODAN MILIVOJEVIĆ
MILKICA PONJAVIĆ
ALEKSANDRA SPASOJEVIĆ
NENAD PETROVIĆ
IGOR MOTL
PETAR POPOVIĆ
EVITA&STEVAN JOVIĆ
ALEKSANDAR SPASOJEVIĆ
BRANKO BARNIĆ

 

Propozicije za takmičenje „Jovan Jovičić“:

Pretkategorija: rođeni 2008. i mlađi
Dve ili više kompozicija različitih stilova i karaktera u trajanju do 5 minuta
I kategorija: rođeni 2006. i mlađi
Dve ili više kompozicija različitih stilova i karaktera u trajanju do 8 minuta
II kategorija: rođeni 2004. i mlađi
Dve ili više kompozicija različitih stilova i karaktera u trajanju do 10 minuta
IIIa kategorija: rođeni 2002. i mlađi
Dve ili više kompozicija različitih stilova i karaktera u trajanju do 15 minuta
IIIb kategorija: rođeni 2000. i mlađi
Dve ili više kompozicija različitih stilova i karaktera u trajanju do 20 minuta
Revijalna kategorija:
Dve kompozicije različitih stilova i karaktera u trajanju do 10 minuta

 

Prijavljivanje:

1. Rok za podnošenje prijave je 21. mart 2019. godine
2. Kandidati treba da popune prijavni list prateći uputstvo na stranici PRIJAVA 2019
– da dostave fotografiju veličine od najmanje 2 Mpix i 1 MB
– da dostave kopiju izvoda iz matične knjige rođenih (samo za učenike koji se prvi put prijavljuju na Festival)
3. Fotografiju i dodatna dokumenta potrebno je poslati na e-mail office@agv.org.rs

4. Kotizacija za učešće na takmičenju „Jovan Jovičić“:
Pretkategorija 2500 dinara
I kategorija 3000 dinara
II kategorija 3500 dinara
IIIa kategorija 4000 dinara
IIIb kategorija 4000 dinara
Revijalna kategorija 2000 dinara

i uplaćuje se u dve rate:

I rata (rezervacija):
iznosi 500 dinara po kandidatu i uplaćuje se na račun broj:
160-929755-46 (svrha: Kotizacija za Festival)
Korisnik: Asocijacija gitarista Vojvodine, Novi Sad
Prijavu sa ostalim dokumentima poslati najkasnije do 21. marta 2019. godine

II rata:

preostali iznos uplaćuje se gotovinski pred početak takmičenja

5. Seminari
Doplata za čas od 40 minuta iznosi 2500 dinara

Napomene:
takmičenje je javno
odluke žirija su neopozive
u slučaju otkazivanja kandidata kotizacija se ne vraća
raspored održavanja svih aktivnosti biće objavljen na sajtu www.agv.org.rs
organizator zadržava pravo na izmene

Organizacija:

Asocijacija gitarista Vojvodine
Radnička 51a, 21000 Novi Sad
www.agv.org.rs

 

 

 

Advertisements