ANTAL PUSZTAI

Antal Pusztai je izuzetno nadareni virtuoz akustične gitare, koji svira džez i klasična dela sa jednakim savršenstvom. Rođen 1978. godine u Mađarskoj, prve časove gitare je dobio od svog oca sedam godina i nastavio je studirati sa Inge Scholl Kremmelom na Bečkom konzervatorijumu, na Akademiji Gior sa Ede Rothom i na Bečkom univerzitetu za muziku i izvođačke umetnosti sa Konradom Ragossnig i Alvarom Pierri. Pored njegovih velikih solo nastupa, Antal Pusztai takođe svira u nizu jazz bendova i u duetu sa Miguelom Delaquin. Gde god svira, Pusztai duboko impresionira muzički svet i svoju publiku svojim živopisnim kompozicijama, neverovatnom virtuoznošću i lirskom upotrebom gitare. Dobitnik je mnogih prvih nagrada na međunarodnim takmičenjima za jazz i klasičnu muziku.

„Kao član žirija na Evropskim gitarskim takmičenjima 2006. godine bio sam oduševljen i zapanjen muzičkom i tehničkom snagom izvođenja Antala Pusztai, kada je osvojio prvu nagradu. Ovde je [Vonderland] izlagao širokom opsegu njegove čudesne kompozicijske i sviračke veštine. On stvarno uspostavlja novi virtuozni pravac za zvuk klasične gitare. „
Ralph Tovner, maj 2007

 

Antal Pusztai is an exceptionally talented virtuoso of the acoustic guitar, who performs jazz and classical works with equal perfection. Born 1978 in Hungary, he received his first lessons at the age of seven from his father, and went on to study under Inge Scholl Kremmel at the Vienna Conservatory, the Györ Academy under Ede Roth, and at the Vienna University of Music and Performing Arts under Konrad Ragossnig and Alvaro Pierri. In addition to his extensive solo performances, Antal Pusztai also plays in a number of jazz bands and in a duo with Miguel Delaquin. Wherever he plays, Pusztai deeply impresses the musical world and his audiences with his lively compositions, his incredible virtuosity and lyrical use of the guitar. He has won many first prizes in international Jazz and Classical Music competitions.

„As a member of the team of judges at the 2006 European Guitar Awards.I was delighted and astonished at the musicality and technical prowess of Antal Pusztai`s performance as he won the first prize. Here [Wonderland], he showcases the wide range of his marvelous compositional and playing skills for all to hear. He truly establishes a new virtuosic direction for the voice of the classical guitar.“
Ralph Towner, May 2007