BEOGRADSKI GITARSKI DUO

FIlip Živanović i Momčilo Aleksandrić muziciraju zajedno od 2011. godine. Uspešno su završili osnovne i master studije iz gitare u klasi profesora Srđana Tošića, na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Uporedo završavaju i master studije za kamernu muziku u klasi profesorke Tee Dimitrijević, u čijoj klasi trenutno pohađaju doktorske studije iz kamerne muzike, čime su postali prvi studenti gitare na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu koji su se odvažili na takav korak.
U toku studija ostvarili su zapažene nastupe u značajnim koncertnim dvoranama u Beogradu, među kojima su Galerija Artget, Istorijski muzej, Galerija Kolarčeve zadužbine, Rektorat Beogradskog univerziteta, Narodna biblioteka Srbije, Ustanova kulture Vuk Karadžić, Studentski kulturni centar, itd. Pored nastupa u Beogradu, ostvarili su i zapažene koncerte u Lazarevcu, Valjevu, Smederevu i Gornjem Milanovcu. Posebno se izdvaja prošlogodišnji samostalni koncert u Galeriji fresaka u Beogradu, povodom svečanog početka rada organizacije „belgrade Guitar district“, čiji su osnivači, a koja se bavi promocijom i unapređenjem klasične gitare, po čemu je jedinstvena na ovim prostorima.
Njihov repertoar čine dela počev od renesanse, pa sve do kompozicija savremenih autora, od kojih su neke napisane specijalno za njih. Posebnu pažnju posvećuju delima originalno napisanim za gitarski duo, od kojih su neka premijerno izveli u Srbiji. Svojim delovanjem se trude da ukažu na značaj saradnje između umetnika, ostvarene putem zajedničkog muziciranja.

 

FIlip Živanović and Momčilo Aleksandrić have been playing together since 2011. They successfully completed basic and master studies in guitar in the class of professor Srđan Tošić, at the Faculty of Music Art in Belgrade. At the same time, they graduated from the master studies for chamber music in the class of professor Tea Dimitrijević, in whose class they are currently attending doctoral studies in chamber music, becoming the first students of the guitar at the Faculty of Music Art in Belgrade who took this step.
During the course of the studies, they recorded notable performances in important concert halls in Belgrade, including Artget Gallery, Historical Museum, Kolarac Legacy Gallery, Belgrade University Rectorate, National Library of Serbia, Cultural Center Vuk Karadžić, Student Cultural Center, etc. In addition to performing in Belgrade, they also had concerts in Novi Sad, Lazarevac, Valjevo, Smederevo and Gornji Milanovac. The last year’s solo concert in the Fresco Gallery in Belgrade is especially highlighted on the occasion of the ceremonial start of the „Guitar district“ organization, whose founders are engaged in the promotion and improvement of the classical guitar, which is unique in this region.
Their repertoire consists of works from the Renaissance to the composition of contemporary authors, some of which have been written specifically for them. Special attention is devoted to works originally written for the guitar duo, some of which were premiered in Serbia. By their actions, they try to point out the importance of cooperation between artists, achieved through joint playing.