DENIS PALOŠ

Rođen je 1978. u Priboju. Diplomirao je klasičnu gitaru Na Akademiji u Sarajevu u klasi Z. Anića. Predaje gitaru u Muzičkoj školi Stevan Mokranjac u Senti i Muzičkoj školi u Kanjiži. Đaci su mu višestruki osvajači nagrada na festivalima muzičkih škola, republičkim i međunarodnim takmičenjima. Učestvovao sa uspesima na takmičenjima kao đak kroz nižu i srednju školu, kao i na studijama. Koncertno je aktivan i redovan član žirija i predavač na gitarističkim događajima u regionu.

 

He was born in 1978 in Priboj. He graduated from the classical guitar at the Academy in Sarajevo in the class of Z. Anić. He teaches guitar at Music School Stevan Mokranjac in Senta and Music School in Kanjiža. His pupils are multiple winners of awards at music school festivals, republican and international competitions. Participated with success in competitions as a student through junior and secondary school, as well as a student. Actively performs and he is a regular member of the jury and lecturer on guitar events in the region.