GAËLLE SOLAL

Rođena u Marseju 1978. godine, Gaelle je započela svoje muzičke studije sa 6 godina kod prof. Christian Bullot i Silvain Cinkuini, zatim sa Rene Bartoli na CNR Marseille. Sa 14 godina osvojila je tri zlatne medalje ( za gitaru, muzičku obuku i kamernu muziku) i prvi Grand Prix grada Marseillea. Pridružila se CNSMDP-u sa 16 godina, gde je jednoglasno osvojila 1. nagradu za gitaru i DFS, sa posebnim počastima u kategoriji kompozicije Alberta Poncea, kao i razvojni ciklus sa Rolandom Dyens-om. Usavršavala se na Hochschule fur Musik u Kelnu sa Robertom Ausselom i na Univerzitetu u Kvebeku u Montrealu sa Alvarom Pierrijem kao i kod prof. Dumond, Carel Harms, Oscar Ghiglia, A. Goni i Leo Brouver i Joaquin Clerch.

http://www.gaelle-solal.com

Born in Marseille in 1978, Gaelle began her music studies at the age of 6 with prof. Christian Bullot and Silvain Cinkuini, then Rene Bartoli at CNR Marseille. At age 14 she won three gold medals (for guitar, musical training and chamber music) and the first Grand Prix of the city of Marseille. She joined the CNSMDP at the age of 16, where she unanimously won the 1st Prize for Guitar and DFS Prize, with special honor for the Alberto Ponce composition, as well as the Roland Dyens development cycle. She studied at Hochschule für Musik in Cologne with Roberto Aussel and at the University of Quebec in Montreal with Alvaro Pierri, as well as with prof. Dumond, Carel Harms, Oscar Ghiglia, A. Goni and Leo Brouver and Joaquin Clerch.