IVOR HORVATIĆ

Studirao je gitaru sa Krešimirom Bedekom na Muzičkoj Akademiji u Zagrebu. Osvajač je više nagrada na National guitar competition of Croatia (HDGPP), na takmičenju Mauro Giuliani u gradu Goricia (Italija), World Guitar Competition u Novom Sadu (Srbija) i dr. Pored solističkog koncertiranja u Hrvatskoj i Sloveniji, aktivan je i u kamernoj muzici (kao član gitarskog trija i kvarteta).

 

Ivor Horvatić (1993, Croatia) started studying guitar with Krešimir Bedek on Music academy of Zagreb in 2010. He has multiple prizes at the National guitar competition of Croatia (HDGPP), the Mauro Giuliani guitar competition in Gorizia (Italy), World Guitar Competition in Novi Sad (Serbia). Beside work as a solist with concerts in Croatia and Slovenia, he was active in chamber music groups (guitar trios and quartets).