MARIA KADOCSA

Marija je rođena u Mađarskoj (Debrecin) 1987. godine. Počela je da svira klasičnu gitaru sa 10 godina. Studije je nastavila na Konzervatorijumu za muziku u Segedinu sa prof. Andrea Bozoki. Nastavila je studije na Akademiji za muziku Franz Liszt (Budimpešta) sa prof. dr Jozsef Eotvos. Nakon završetka studija na Akademiji za muziku Franz Liszt, magistrirala je u Gracu na Muzičkom univerzitetu u klasi prof. Martina Myslivečeka. Uspešno je učestvovala na različitim majstorskim kursevima i takmičenjima.

 

Maria was born in Hungary (Debrecen) in 1987. She started to play the classical guitar at the age of 10 years old. Later she continued her studies in the Conservatory of Music in Szeged with prof. Andrea Bozóki. She continued studies at the Ferenc Liszt Academy of Music (Budapest) with prof. dr József Eötvös.  After finishing her studies at Ferenc Liszt Academy of Music, Budapestshe graduated her master studies in Graz at the Music University in the class of prof. Martin Mylivecek. She successfully  participated in various   master’s courses and competitions.