MILOŠ VUKIĆEVIĆ

Rođen 29. januara 1990. živi u Beogradu, diplomirao je klasičnu gitaru na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, u klasi Vere Ogrizović. Nastupa na različitim takmičenjima poput World Guitar Competition u Novom Sadu, „Guitar Art festival“, Beograd i „Nikšić gitarski festival“ MNE, više puta finalista.

 

Born on 29. January 1990. lives in Belgrade (Serbia) he has graduated classical guitar at the ’’Faculty of Music Art’’ in Belgrade,  class Vera Ogrizović. He has competing on various competitions like World Guitar Competition in Novi Sad, Serbia, ’’Guitar Art festival’’, Belgrade and ’’Niksic Guitar festival’’ MNE, many times a finalist.