MILOŠ VUKOVIĆ

Miloš Vuković (1996) gitaru počinje da svira kod nastavnika Miloša Adžića. Školovanje nastavlja u klasi prof. Milkice Ponjavić u Muzičkoj školi „Dr Vojislav Vučković“, koju završava 2015. godine. Trenutno je student treće godine  na Fakultetu Umetnosti u Nišu u klasi prof. mr Vesne Petković. Tokom školovanja usavršavao se na radionicama kod eminentnih gitarista i kompozitora, među kojima su Nikita Koshkin, Jeremy Jouve, Renato Samuelli, Kuyhee Park, Eduardo Fernandez… Održao je dva solistička koncerta 2015. i 2017. godine u Muzeju Narodnog pozorišta u Beogradu, dva solistička koncerta u okviru Naissus Guitar Festivala u Nišu i resitale na Susretima Gitarista 2017. godine u u Novom Sadu i Festivalu „Acad. Marin Goleminov“ u Bugarskoj. Nastupao je na Vojvodina Guitar Festu u Novom Sadu, A-Festu, Nišville Jazz Festivalu, kao i na BELEF-u. Dobitnik je 32 nagrade, u kategorijama gitara solo i kamerna muzika /duo gitara/, od kojih su najznačajnije I nagrade na: Republičkom takmičenju ZMBŠS (2014), Festivalu „Eduard Pamfil“ u Bukureštu (2016), X Crnogorskom Festivalu Gitare – MCC (2017), Guitar Art Festivalu u Beogradu (2017) /duo gitara/, Festivalu mladih gitarista „Acad. Marin Goleminov“, Bugarska (2012, 2016), Naissus Guitar Festivalu u Nišu. Dobitnik je godišnje nagrade Fakulteta Umetnosti za 2016. godinu.

 

Milos Vukovic (1996) starts guitar playing with teacher Milos Adžić. The education he continues in the class of prof. Milkice Ponjavić at Music School „Dr Vojislav Vučković“, and currently he is a student at the Faculty of Art in Niš in the class of prof. mr Vesna Petković. During his studies he studied at workshops with eminent guitarists and composers, including Nikita Koshkin, Jeremy Jouve, Renato Samuelli, Kuyhee Park, Eduardo Fernandez … He held two solo concerts in 2015 and 2017 at the National Theater Museum in Belgrade, two solo concerts at the Naissus Guitar Festival in Nis and resumed at the Guitar Meetings in 2017 in Novi Sad and the „Acad. Marin Goleminov“ Festival in Bulgaria. He performed at the Vojvodina Guitar Fest in Novi Sad, A-Fest, Nisville Jazz Festival, as well as at BELEF. He has won 32 awards in the categories of guitar solo and chamber music / duo guitar /, of which the most significant are the awards at: Republican competition ZMBŠS (2014), Eduard Pamfil Festival in Bucharest (2016), X Montenegrin Guitar Festival – MCC 2017), Guitar Art Festival in Belgrade (2017) / Duo Guitar /, Guitar Festival „Acad. Marin Goleminov“, Bulgaria (2012, 2016), Naissus Guitar Festival in Nis. He is the winner of the annual award of the Faculty of Arts for 2016.