SABRINA VLAŠKALIĆ

Sabrina Vlaskalić (1989) rođena je u Beogradu. Gitaru svira od 7. godine. Diplomirala je na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu sa Srđanom Tošićem. Sabrina je pohađala mnoge seminare sa najeminentnijim gitaristima današnjice, kao što su: Pepe Romero, Manuel Baruecco, Pavel Steidl, Marcin Dilla, Susana Prieto, Alekis Muzurakis, Roland Diens, Sergio i Odair Assad, Oscar Ghiglia, Dušan Bogdanović , Gerhard Reichenbach, Costas Cotsiolis, Aniello Desiderio, Denis Azabagić, Goran Krivokapić i mnogi drugi. Dobitnica je brojnih nacionalnih i međunarodnih takmičenja. Sabrina je osvojila mnoge posebne i prve nagrade u solističkim takmičenjima širom sveta. Mnogo puta opisana kao „nova Ida Presti“, Sabrina se smatra jednim od najtalentovanijih mladih gitarista i izvela je mnoge resitale širom Evrope (Italija, Holandija, Nemačka, Rumunija, Bugarska, Turska, Grčka, Mađarska, Španija , Slovenija, Crna Gora, Srbija …) Sabrina je profesor klasične gitare na Prince Conservatoire (The Hanze Universiti) u Groningenu, Holandija. Ona je zvanični umetnik D’addario od 2012. godine.

 

Sabrina Vlaskalic (1989) was born in Belgrade (Serbia). She has been playing the guitar since she was 7. She graduated at The Faculty of Music Art in Belgrade with Srdjan Tosic and. Sabrina attended a great deal of master classes with the most eminent guitarists of today, such as: Pepe Romero, Manuel Baruecco, Pavel Steidl, Marcin Dylla, Susana Prieto, Alexis Muzurakis, Roland Dyens, Sergio and Odair Assad, Oscar Ghiglia, Dusan Bogdanovic, Gerhard Reichenbach, Costas Cotsiolis, Aniello Desiderio, Denis Azabagic, Goran Krivokapic and many others. She is the winner of numerous National and International competitions. Sabrina has won many special and first prizes in solo guitar competitions all over the world. Many times described as “new Ida Presti”, Sabrina is considered to be one of the most talented young players and she has already given many recitals all over Europe (Italy, Netherlands, Germany, Romania, Bulgaria, Turkey, Greece, Hungary, Spain, Slovenia, Montenegro, Serbia…) Sabrina is the professor of classical guitar at The Prince Clause Conservatoire (The Hanze University) in Groningen, The Netherlands. She is an official artist of D’addario since 2012.