PRIJAVA TAKMIČENJA 2021

england-3-512

Molimo da nam u prilogu , na email adresu office@agv.org.rs pošaljete i jednu fotografiju veličine najmanje 2 Mpix i 1 Mb .

*ukoliko takmičar prvi put učestvuje na Festivalu, na office@agv.org.rs poslati i fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih ili bilo kog dokumenta gde se može videti datum rođenja takmičara

Za sve informacije o SEMINARIMA i prijavljivanje pogledajte OVDE