PRIJAVA TAKMIČENJA I SEMINARA 2023 / REGISTRATION 2023

Prijava takmičenja i seminara / 17. Vojvodina Guitar Fest 2023

  • pravila i uslove takmičenja i seminara možete pogledati OVDE
    rules about the competition and masterclasses you can find HERE


Molimo da nam u prilogu , na email adresu office@agv.org.rs pošaljete i jednu fotografiju veličine najmanje 2 Mpix i 1 Mb.

In addition please send us a photo of at least 2 Mpix and 1 Mb to the email address office@agv.org.rs.*ukoliko takmičar prvi put učestvuje na Festivalu, na office@agv.org.rs poslati i fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih ili bilo kog dokumenta gde se može videti datum rođenja takmičara

*if the competitor is participating in the Festival for the first time, send a photocopy of the birth certificate or any document where the date of birth of the competitor can be seen to office@agv.org.rs