PRIJAVA TAKMIČENJA I SEMINARA

england-3-512

Molimo da nam u prilogu , na email adresu office@agv.org.rs pošaljete i jednu fotografiju veličine najmanje 2 Mpix i 1 Mb .

*ukoliko takmičar prvi put učestvuje na Festivalu, na office@agv.org.rs poslati i fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih ili bilo kog dokumenta gde se može videti datum rođenja takmičara

*ukoliko se učesnik prijavljuje samo za seminare, molimo da u polje „Takmičarski program“ upišete „Prijava za seminar“ , takođe i u polja „Naziv škole i grad“ i „Klasa“ u slučaju da ne pohađa školu.

Advertisements