VEDRAN FERIZOVIĆ TRIO

Vedran Ferizović trio nastaje 2014. godine. Za muzičke i tekstualne ideje uzima kantautorski rad Vedrana Ferizovića i nekolicinu pesama benda JAL koje bend ređe izvodi. Istrumentalna postavka trija, (glas, gitara, kontrabas/bas gitara i klarinet/saksofon), zamišljena je tako da kontrabas/bas gitara i gitara zauzimaju prostor bas linija, harmonije i ritma, dok je komentarisanje i dopunjavanje teksta prepušteno slobodnim klarinetskim/saksofonskim deonicama. Tekstovi pokrivaju polja ljubavnih, urbano-filozofskih i socijalnih tema izražavajući se raznolikim stihom, sentimentom, ironijom, prepričavanjem, šalom, rodoljubljem, itd. Muzika je stilski prilagođena tekstu, pa samim tim i ona varira u pogledu harmonije, ritma, melodije, mira i nemira.

Vedran Ferizović: vocal/gitara
Ervin Malina: kontrabas/bas gitara
Bogdan Ranković: klarinet/saksofon

Vedran Ferizović teme svojih tekstova neretko crpi iz sećanja na svoj boravak u Sarajevu, gde je rođen 1984. godine. Ne odričući se tih uticaja on se osvrće i na bliže prošlosti i događaje doživljene u Somboru i Novom Sadu. Oslanjajući se isključivo na dokumentarnost i istinitost osećanja, Vedranove pesme drugim putem i nisu mogla poći. Svoj rad posmatra kao sintezu svega doživljenog. Svoje poreklo ne poriče, ali sve češće ističe kako je zahvalan Novom Sadu što je prihvatio njegov rad. Vedran veruje da prostor ne uslovljava misao, ona je usmerava. Treba biti svestan prostora, komunicirati sa njim, ali je dobra misao daleko univerzalnija i poznatija čoveku od samog prostora u kom boravi, i stoga, ovaj koncert u ciklusu koncerata “Seobe”, nosi naziv “Moja misao velika do neba”