Knjiga „Gitara kroz vekove“

Screen Shot 2018-07-20 at 18.40.17

Knjiga „Gitara kroz vekove“ autora Evite i Stevana Jovića donosi u luksuznom izdanju istorijat gitare na 236 strana.

Knjigu su sufinansirali Pokrajinski sekretarijat za kulturu i Uprava za kulturu Grada Novog Sada.