O NAMA

Raško Radović & Živojin Kuzmanović

RAŠKO RADOVIĆ
Osnivač i Predsednik

ŽIVOJIN KUZMANOVIĆ
Koordinator i Tehnički direktor

ASOCIJACIJA GITARISTA VOJVODINE je osnovana 2006. godine u Novom Sadu sa ciljem da okuplja, podstiče i prati svoje članove koji se kao profesionalci ili ljubitelji zanimaju i bave umetnošću klasične gitare, kao i da pruža podršku u njihovim nastojanjima da razvijaju i unapređuju sve oblike bavljenja muzikom za gitaru prvenstveno ali i muzičkom umetnošću uopšte. Asocijacija gitarista Vojvodine već 15 godina, na najvišem nivou, organizuje velike međunarodne kulturne manifestacije kao što su VOJVODINA GUITAR FEST,  Međunarodno takmičenje gitarista „dr Jovan Jovičić“World Guitar Competition, Omladinski Kantautorski Festival, Letnja škola gitare i dr., kroz koje je prošlo na stotine učesnika: učenika,  vrhunskih mladih takmičara, eminentnih domaćih i svetskih izvođača i predavača, kao i mnogobrojna publika. AGV ima dugogodišnju redovnu saradnju sa  mnogobrojnim kulturnim organizacijama iz zemlje i regiona čime značajno doprinosi kulturnom razvoju kroz kulturne razmene i regionalne projekte. Takođe, Asocijacija objavljuje knjige, udžbenike, priručnike, zbirke kompozicija i audio izdanja koji su prvenstveno usmereni ka umetnosti izvođenja na klasičnoj gitari ali i šire.

PR
MATEJA NINKOVIĆ

BORISLAV HLOŽAN