II Vojvodina Guitar Fest 2008

Screen Shot 2018-10-02 at 19.27.20

2. VOJVODINA GUITAR FEST
29.02 – 02.03.2008.
Novi Sad, Serbia

 

 

Program 

› Takmičenje mladih gitarista „dr Jovan Jovičić“
› Koncerti
› Seminari
› Predavanje : Psihofizički aspekti sviranja, predavač prof. Vera Ogrizović
› Prezentacija graditelja gitara
› Prezentacija Zbirke Šopenovih transkripcija za gitaru, autora Milana Dujmovića
› Okrugli sto za profesore
› Koncert prvonagrađenih učenika i uručenje nagrada

 

Predavači / žiri / koncerti

Antal Pusztai (HU)
VERA OGRIZOVIĆ (RS)
Novosadski Trio Gitara :
Živojin Kuzmanović (RS)
Petar Popović (RS)
Vedran Ferizović (RS)
Nenad Petrović (RS)
VUKAŠIN MIŠKOVIĆ (RS/AUT)
MARKO Srđević (RS)
Denis Paloš (RS)
Milan Sabljić Sabmar (RS)
Ljubica Bukvić (RS)
Aleksandra Spasojević (RS)
Oljeg Balašev-Samarski (RS)
Milan DujmoviĆ (RS)
Aleksandar Spasojević (RS)
Jelena Ilić (RS)
Branko Barnić (RS)
Vojvođanski Orkestar Gitara