15. VOJVODINA GUITAR FEST 2021

15. VOJVODINA GUITAR FESTVGF FEST LOGO 2019 BELI TRANSPARENT
21 – 24.05.2021.
NOVI SAD

Kulturna stanica „Eđšeg“
Kulturna stanica „Svilara“
Muzički atelje

Program

MEĐUNARODNO TAKMIČENJE GITARISTA „dr Jovan Jovičić” (ONLINE)
KONCERTI
SEMINARI

Predavači / žiri / koncerti
Više informacija o koncertima, predavačima i članovima žirija uskoro.

PROPOZICIJE ZA TAKMIČENJE „dr JOVAN JOVIČIĆ“


1. Takmičenje se održava ONLINE, putem video snimka takmičara. Takmičari video snimak treba da postave na www.wetransfer.com i link ka fajlu upišu u prijavi na www.agv.org.rs u, za to namenjeno polje.

2. Snimak mora da bude rezolucije od 720p (minimum), do 1080p (maksimum), uz obavezno snimanje u horizontalnom položaju kamere (landscape).

3. Kompletan program takmičara mora biti snimljen od početka do kraja odjednom, bez prekidanja snimka između kompozicija i bez tehničke obrade i dorade snimka. Lice i obe ruke takmičara moraju biti u kadru, a gornji deo tela treba da zauzima veći deo kadra. Prilikom snimanja obratite pažnju da zvuci okoline (saobraćaj, TV, kućni ljubimci i sl.) ne ometaju izvođenje. Osvetljenje mora biti adekvatno kako bi snimak bio što jasniji (preporučeno je snimanje po danu).

4. Trajanje programa računa se od prve reprodukovane note do poslednje reprodukovane note u dostavljenom  snimku. Program se izvodi napamet.

5. Kategorije na takmičenju:


Pretkategorija: rođeni 2010. i mlađi
Dve ili više kompozicija različitih stilova i karaktera u trajanju do 5 minuta  

I kategorija: rođeni 2008. i mlađi
Dve ili više kompozicija različitih stilova i karaktera u trajanju do 8 minuta  

II kategorija: rođeni 2006. i mlađi
Dve ili više kompozicija različitih stilova i karaktera u trajanju do 10 minuta  

III kategorija:  rođeni 2004. i mlađi
Dve ili više kompozicija različitih stilova i karaktera u trajanju do 12 minuta  

IV kategorija:  rođeni 2002. i mlađi
Dve ili više kompozicija različitih stilova i karaktera u trajanju do 15 minuta  

V kategorija: bez starosne granice (no age limit)
Dve ili više kompozicija različitih stilova i karaktera u trajanju do 20 minuta

Revijalna kategorija:
Dve kompozicije različitih stilova i karaktera u trajanju do 7 minuta  
6. Prijavni list se popunjava online na sajtu www.agv.org.rs a pored toga kandidati treba e-mailom da pošalju sledeća dokumenta:
– skenirani izvod iz matične knjige rođenih (samo za kandidate koji se prvi put prijavljuju na Festival)
– fotografiju u visokoj rezoluciji (minimum 2 Mpix)

7. Prijavu s navedenim dokumentima potrebno je poslati na e-mail office@agv.org.rs najkasnije do 09. maja 2021. godine

8. Kotizacija za učešće na takmičenju „dr Jovan Jovičić“:

Pretkategorija 1200 dinara / 10 €*  

I kategorija 1800 dinara / 15 €*  

II kategorija 1800 dinara / 15 €*  

III kategorija 2400 dinara / 20 €*  

IV kategorija 2400 dinara / 20 €*  

Revijalna kategorija 1200 dinara / 10 €*

V kategorija 6000 dinara / 50 €*

Pobednik V kategorije dobija novčanu nagradu u iznosu od 1000€ (umanjenu za pripadajući porez) i postaje EuroStrings artist za 2022. godinu  


9. Kotizacija se uplaćuje na dinarski račun broj:
160-929755-46, Banca Intesa (svrha uplate: Kotizacija za Festival)
Korisnik: Asocijacija gitarista Vojvodine, Novi Sad  

Rok za uplatu kotizacije je 09. maj 2021. godine  

*za uplate iz inostranstva:
uplata preko PayPal-a OVDE

10. Slanjem prijave, takmičari prihvataju uslove Festivala i odriču se svojih prava i naknada za autorstvo i emitovanje snimaka  

11. Svaki učesnik prijavljivanjem na takmičenje pristaje da organizator može koristiti lične podatke takmičara u promotivne svrhe na zvaničnoj web stranici kao i na društvenim mrežama  

12. Odluke žirija su neopozive i konačne

13. U slučaju otkazivanja kandidata kotizacija se ne vraća  

14. Informacije o seminarima pogledajte OVDE

15. Ukupni nagradni fond iznosi 2000€ (Savarez paketi i novčane nagrade)

Napomene:

– organizator zadržava pravo na izmene
– raspored održavanja svih aktivnosti biće objavljen na sajtu http://www.agv.org.rs
– Festival se održava uz podršku Uprave za kulturu Grada Novog Sada i Pokrajinskog sekretarijata za kulturu  


Organizacija  

Asocijacija gitarista Vojvodine VGF FEST LOGO 2019 sivi TRANSPARENT
Radnička 51a, 21000
Novi Sad
www.agv.org.rs
office@agv.org.rs