16. VOJVODINA GUITAR FEST 2022 COMPETITION / TAKMIČENJE

16. VOJVODINA
GUITAR
FEST
NOVI SAD
13 – 15.05.2022.

Muzička škola ISIDOR BAJIĆ
(Bulevar Cara Lazara 67, nova zgrada)

Program

MEĐUNARODNO TAKMIČENJE GITARISTA „dr Jovan Jovičić” (UŽIVO) – REZULTATI
SEMINARI
PROMOCIJE

Festivalska knjižica

Predavači / žiri

PROPOZICIJE ZA TAKMIČENJE „dr JOVAN JOVIČIĆ“


1. Takmičenje je javno i održava se uživo


2. Kategorije na takmičenju:

Pretkategorija: rođeni 2011. i mlađi
Dve ili više kompozicija različitih stilova i karaktera u trajanju do 5 minuta

I kategorija: rođeni 2009. i mlađi
Dve ili više kompozicija različitih stilova i karaktera u trajanju do 8 minuta

II kategorija: rođeni 2007. i mlađi
Dve ili više kompozicija različitih stilova i karaktera u trajanju do 10 minuta

III kategorija:  rođeni 2005. i mlađi
Dve ili više kompozicija različitih stilova i karaktera u trajanju do 12 minuta

IV kategorija:  rođeni 2003. i mlađi
Dve ili više kompozicija različitih stilova i karaktera u trajanju do 15 minuta

Revijalna kategorija:
Dve kompozicije različitih stilova i karaktera u trajanju do 7 minuta

Nagrade:

– SAVAREZ paketi


– klasična gitara Sevilla C (video) / dodeljuje

– klasična gitara Esteve 4STE (video) / dodeljuje

– novčane nagrade
3. Prijavni list se popunjava online na sajtu OVDE a pored toga kandidati treba e-mailom (na office@agv.org.rs) da pošalju sledeća dokumenta:
– skenirani izvod iz matične knjige rođenih (samo za kandidate koji se prvi put prijavljuju na Festival)
– fotografiju u visokoj rezoluciji (minimum 2 Mpix)

4. Prijavu i e-mail s navedenim dokumentima potrebno je poslati najkasnije do 30. aprila 2022. godine

5. Donacija za učešće na takmičenju „dr Jovan Jovičić“:

Pretkategorija 3000 dinara 

I kategorija 3500 dinara  

II kategorija 4000 dinara  

III kategorija 5000 dinara 

IV kategorija 6000 dinara 

Revijalna kategorija 2500 dinarai uplaćuje se u dve rate:

I rata (rezervacija):
iznosi 500 dinara po kandidatu i uplaćuje se na račun broj:

160-929755-46 Banca Intesa (svrha uplate: Donacija)
Korisnik: Asocijacija gitarista Vojvodine, Novi Sad


Prijavu sa ostalim dokumentima poslati najkasnije do subote, 30. aprila 2022.godine

II rata:
preostali iznos donacije uplaćuje se gotovinski pred početak takmičenja

*takmičari koji nisu iz Srbije, ceo iznos donacije mogu da uplate na dan takmičenja

6. Donacija za seminare iznosi 3000 dinara za čas od 40 minuta
Broj časova je ograničen


Rok za uplatu donacije je 30. april 2022. godine  


7. Slanjem prijave, takmičari prihvataju uslove Festivala  

8. Svaki učesnik prijavljivanjem na takmičenje pristaje da organizator može koristiti lične podatke takmičara u promotivne svrhe na zvaničnoj web stranici kao i na društvenim mrežama  

9. Odluke žirija su neopozive i konačne

10. U slučaju otkazivanja kandidata donacija se ne vraća  


Napomene:

– organizator zadržava pravo na izmene
– raspored održavanja svih aktivnosti biće objavljen na sajtu http://www.agv.org.rs
– Festival se održava uz podršku Uprave za kulturu Grada Novog Sada i Pokrajinskog sekretarijata za kulturu  


ORGANIZACIJA

Asocijacija gitarista Vojvodine VGF FEST LOGO 2019 sivi TRANSPARENT
Radnička 51a, 21000
Novi Sad
www.agv.org.rs
office@agv.org.rs