DANIJEL CEROVIĆ

Danijel Cerović  (1979) diplomirao je na muzičkoj akademiji u Beogradu u klasi prof. Vere Ogrizović. Godine 2005. završio je master studije za gitaru na konzervatorijumu u Maastrichtu (Holandija), u klasi Karla Markjonea. Magistrirao je na Univerzitetu Crne Gore. Usavršavao se na majstorskim kursevima kod inostranih pedagoga: Tilman Hoppstok, Vladimir Mikulka, Zoran Dukić, Fabio Zanon, itd. Dobitnik je brojnih priznanja na takmičenjima za gitaru kod nas i u inostranstvu.
Nastupao je kao solista i kao član u kamernim ansamblima na festivalima u zemlji i inostranstvu. Kao solista nastupao je sa Crnogorskim Simfonijskim Orkestrom, sa orkestrom RTVCG, Mossani Strings (Holandija), Rubikon kvartetom, kao i sa istaknutim domaćim i inostranim umetnicima. Od 2004. nastupa sa Goranom Krivokapićem u duu gitara.
Danijel Cerović  je umetnički  direktor Nikšić  Guitar  festivala. Od 2003. godine angažovan je kao stručni saradnik u nastavi na Muzičkoj akadamiji na Cetinju. Gost je predavač na muzičkoj akademiji u Istočnom Sarajevu. Član je odbora za muziku pri CANU.

https://danijelcerovic.com

 

Danijel Cerović (1979) graduated at the Music Academy in the class of professor Vera Ogrizović. In 2005 completed his Masters degree in guitar at the Conservatory in Maastricht (Netherlands), in class of Carlo Marchione.He attended master classes with foreign artists: Tilman Hoppstok, Vladimir Mikulka, Zoran Dukić, Fabio Zanon, etc. He has won numerous awards in competitions for the guitar in Montenegro and abroad.
He has performed as a soloist and member of chamber ensembles at festivals. As a soloist he has performed with Montenegrin Symphony Orchestra, the Orchestra RTVCG, Mossano Strings (Netherlands), Rubicon Quartet, as well as prominent national and international artists. Since 2004. he plays with Goran Krivokapic in Montenegrin guitar duo.
Cerović is an artistic director of Nikšić Guitar Festival. Since 2003, was hired as an associate teacher at the Music Academy in Cetinje. He is also guest lecturer at the Academy of Music in East Sarajevo, and member of the board for music at CANU.