DARKO KARAJIĆ

Darko Karajic Vojvodina Guitar Fest Novi Sad SerbiaDarko Karajić (Šabac, 1964) je diplomirao na Muzičkoj akademiji u Zagrebu u klasi Ištvana Remera, a postdiplomske studdije je završio na FMU u Beogradu na temu Muzika za lautu J.S.Baha u obradi za gitaru. Kao član ansambala Musica Antiqua, Ars Nova, Renesans i studija za ranu muziku, nastupao je u svim značajnijim koncertnim dvoranama i festivalima nekadašnje Jugoslavije i Evrope, a kao član grupe Balkanika imao je koncerte širom sveta. U saradnji sa FMU i Jugoslovenskom asocijacijom klasičnih gitarista 2004. poprvi put organizuje Dane laute u Beogradu. Pokretač je nastave laute na odseku za ranu muziku u nižoj i srednjoj muzičkoj školi, a na FMU predaje gitaru,  notaciju i interpretaciju rane muzike.

http://darkokarajic.com

Darko Karajić (Šabac, 1964) graduated from the Zagreb Music Academy with Istvan Römer and received his Masters diploma at the Belgrade Faculty of Music with the theme Music for the lute by J.S.Bach adapted for the guitar. As the member of Musica Antiqua, Ars Nova, Renesans and early music studio he has performed at the most distinguished venues in former Yugoslavia and Europe and around the world as the member of Balkanika. In 2004 he has organized Days of Lute in Belgrade with the support of the Belgrade Faculty of Music and Yugoslav Association of Classical Guitarists. Karajić has pioneered the teaching of the lute in both elementary and high music schools. He teaches guitar, notation and interpretation of early music at the Belgrade Faculty of Music.