DENIS BIZHGA

Završio je nacionalnu muzičku školu „Jordan Misja“ u Tirani, klasičnu gitaru. Studirao je na Univerzitetu umetnosti u Albaniji. Pohađao je postdiplomske studije muzičke interpretacije na Muzičkoj akademiji Umbria. Pohađao je kurseve za obrazovanje i istraživanje na Institutu za računarsko obrazovanje i nauku. Institut za razvoj obrazovanja ga je sertifikovao kao kvalifikovanog nastavnika Ministarstva obrazovanja Albanije. Doktorand je na Univerzitetu za istoriju i filologiju na Odeljenju za kulturno nasleđe u Tirani. Takođe je diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tirani. Nastupao je kao solista i u kamernim sastavima. Bio je gost na Berlinskom međunarodnom festivalu gitare. Koncertirao je kao solista na Međunarodnom festivalu gitare Solarino, multikulturnom festivalu Berat, festivalu MIK, festivalu baroka VOKS itd. Kao član žirija učestvovao je na Međunarodnom festivalu gitare u Transilvaniji, takmičenju gitara u Nižnjem Novgorodu itd. Trenutno je šef odeljenja za klasičnu gitaru u Nacionalnoj muzičkoj školi „Jordan Misja“ i predavač klasične gitare na Evropskom univerzitetu u Tirani. Radio je kao profesor gitare na Muzičkoj akademiji „Robert Radoja“, u centru „TEN“, vanredni je predavač na Univerzitetu umetnosti u Albaniji. Organizator je i umetnički direktor „Albania Guitar Festivala“ i „Dana gitare u Tirani“.

He graduated from the national school of music, „Jordan Misja“ in Tirana, for classical guitar. He studied  at the University of Arts of Albania. He attended a postgraduate course in perfection of musical interpretation, from the Umbria Academy of Music. He has attended courses in education and research from the Institute for Computer Education and Science. He is certified by the Institute of Education Development as a qualified teacher, approved by the Ministry of Education, Albania. He is a doctoral student at the University of History and Philology, in the Department of Cultural Heritage, Tirana. He also has a Bachelor’s degree from the Faculty of Law, University of Tirana. He has played guitar concerts as a soloist and in chamber music, at various venues and festivals. He has been a guest at the Berlin International Guitar Festival. He has given concerts as a soloist at the Solarino  International Guitar Festival, the Berat Multicultural Festival, MIK Festival, VOX Baroque Festival, etc. He was been part of the jury at the Transylvania International Guitar Festival, Nizhny Novgorod Guitar Competition, etc. He is currently the head of the classical guitar department at the „Jordan Misja“ National Music School. Lecturer in classical guitar, European University of Tirana. He worked as a guitar professor at the „Robert Radoja“ Academy of Music, „TEN“ center, external lecturer at the University of Arts, Albania. He is the organizer and artistic director of „Albania Guitar Festival“ and „Tirana Guitar Days“.