DUŠAN BOGDANOVIĆ

Opisan kao „kompozitor majstorskog zanata sa autentičnom jasnoćom i čistoćom vizije“ (Guitar Review), Dušan Bogdanović je razvio ličnu sintezu savremene klasične, džeza i etničke muzike. Njegov rad broji preko dve stotine objavljenih kompozicija, uključujući razne porudžbine za solo gitaru, kamerne ansamble, orkestar i multimedije, kao i više od dvadeset kompakt diskova. Početkom karijere, dobio je prvu nagradu na Jeunesse musicale takmičenju u Beogradu i jedinu prvu nagradu na Ženevskom međunarodnom takmičenju 1975-e godine. Dušan je dao je veoma cenjen premijerni resital u Carnegie Hall-u 1977-e godine.
Dušanove značajne porudžbine uključuju mix medijski balet „Vrana“ na tekst Ted Hughes-a,  naručen od strane Pacific Dance Company i izveden u Los Angeles Theatre Centru; koncert za gitaru i orkestar „Kaleidoskop“, koji je premijerno izveo William Kanengiser u Montrealu; „Igre“, na tekst Vaska Pope za glas i kamerni ansambl koji je naručio David Tanenbaum u saradnji sa BluePrint Festivalom u San Francisku; „Sevdalinka“ koju je naručio duo Newman-Oltman i Turtle Island Quartet, premijerno izveden u Merkin Hall-u u Njujorku; „Šest Ricerkara na temu F. C. da Milan-a“, napisan za Los Angeles Guitar Quartet; „6 Balkanskih Bagatela “ za gitaru i gudački kvintet, koju je premijerno izveo Zoran Dukić na gitarskom festivalu u Sevilli, Španiji, kao i mnoge druge. Dušanova kompozicija “Kontemplacija tajnih Heruvima” za vokalni oktet i ansambl rane muzike bio je izveden 2018-e godine, u Aachen-u, u Nemačkoj.
Teorijski rad Dušana Bogdanovića obuhvata „Poliritmičke i polimetričke studije“, „Harmonija“ i „Kontrapunkt za gitaru“ koju izdaje Edizioni Berben u Italiji, uključujući knjigu „Ex Ovo“- zbirka eseja za kompozitore i improvizatore, koja je štampana u izdanju Editions Doberman iz Kanade. Njegov najnoviji rad „Tradicija i sinteza“, baziran na teoriji višestrukih modernizama («multiple modernities»), u pripremi je kod istog izdavača. Nakon što je osnovao katedru za gitaru na Muzickom Fakultetu u Beogradu, i 17-godisnjeg predavanja na konzervatorijumu u San Francisku, Dušan je predavao klasičnu gitaru i program za kompozitore-izvodjače na Haute école de musique de Genève u Švajcarskoj, od 2007-e do 2020-e godine. Dušan je takodje organizovao 2016-e godine “Multimod Festival” na Haute école de musique de Genève uz saradnju sa Fondacijom Aga Khan i Cal Arts iz Kalifornije.


Described as a composer of masterful craft with a genuine clarity and purity of vision (Guitar Review), Dušan Bogdanović has developed a personal synthesis of contemporary classical, jazz and world music. His work numbers over two hundred published compositions, including a variety of commissions for solo guitar, chamber ensembles, orchestra and multimedia, as well as numerous CD recordings. Early in his career, he received the only First Prize at the Geneva Competition and gave a highly acclaimed debut recital at Carnegie Hall in 1977.
Dušan’s theoretical work includes Polyrhythmic and Polymetric Studies, Counterpoint for Guitar and Harmony for Classical Guitar published by Edizione Curci, as well as Tradition and Synthesis published by Doberman/Production d’Oz. After having taught at the Belgrade Academy and at the San Francisco Conservatory, Dušan was engaged by the Haute école de musique de Genève from 2007 to 2020.