IGOR MOTL

Screen Shot 2018-11-05 at 23.00.28Igor Motl je diplomirao na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Radi kao profesor gitare u Muzičkoj školi „Savo Balaban” u Prijedoru (Bosna i Hercegovina). Sa svojim učenicima redovno osvaja prve nagrade na republičkim i međunarodnim takmičenjima. Član je republičke komisije BiH za izradu nastavnog plana i programa za nižu i srednju muzičku školu. Čest je gost na festivalima gitare kao član žirija i predavač. Osnivač je Asocijacije gitarista Banja Luka i pokretač i organizator Međunarodnog festivala klasične gitare „GitarFest – Banja Luka”

 

Igor Motl graduated on the Art Academy in Novi Sad. He works as a guitar teacher at the Music School „Savo Balaban” in Prije-dor (Bosnia and Herzegovina). His students regularly winning first prizes at the national and international competitions. He is a member of the Republican Commission of BiH for creation of curriculum for elementary and secondary music school. Oftenly he is the guest teacher at the international guitar festivals as well as a jury member. He is the founder of the Association of guitarist Banja Luka and the initiator and organizer of the International Festival of Classical Guitar„GitarFest – Banja Luka.