MONTENEGRIN GUITAR DUO

Crnogorski gitarski duo formirali su 2005. godine dvojica istaknutih crnogorskih gitarista Goran Krivokapić i Danijel Cerović. Njihov repertoar uključuje transkripcije renesansne i barokne muzike i originalne kompozicije iz 19. veka, sa posebnim naglaskom na savremenu muziku originalno napisanu za dve gitare. Ovaj duo uspešno je nastupao u Crnoj Gori (gde su imali premijeru koncerta „Madrigal“ sa Crnogorskim simfonijskim orkestrom) na važnim festivalima poput „A Tempo“ i „Kotor Art“, kao i u Nemačkoj, Španiji (Granada Festival Musica i Danza), Poljskoj, Luksemburgu, Hrvatskoj, Srbiji, Holandiji, Portugalu, Sloveniji, BiH, Albaniji i Belgiji, koji su veoma kritikovali i kritičari i publika. Poljski savremeni kompozitor Gerard Drozd posvetio je svoj koncert za dve gitare i gudački kvartet ovom duetu. Drugi kompozitori koji su pisali za duo su Gustav Eichelberger i Krstiun Vrtoszlavski. Duo se često poziva na prestižne međunarodne događaje, za recitale, kao i za majstorske kurseve i žiri na takmičenjima. Njihov debi CD sa delima Domenikonija, Piazzole i Bogdanovića objavio je u 2013. godini crnogorski muzički centar. U 2015. godini Naxos Records objavljuje prvi od dva CD-a Bahove „Engleske svite“, koju su transkribovali za gitaru i izvodili, što čini svetsku premijeru ovog jedinstvenog projekta na dve gitare.

 

Montenegrin Guitar Duo was formed in 2005 by two prominent Montenegrin guitarists Goran Krivokapic and Danijel Cerovic. Their repertoire includes the transcriptions of renaissance and baroque music and original compositions dating from the XIX century, with a special emphasis on the contemporary music originally written for two guitars. This duo has successfully performed in Montenegro (where they had a premier of the “Madrigal” concert with the Montenegrin Symphony Orchestra), on important festivals such as “A tempo” and “Kotor Art”, as well as in Germany, Spain (Granada Festival Musica y Danza), Poland, Luxembourg, Croatia, Serbia, The Netherlands, Portugal, Slovenia, BiH, Albania and Belgium, highly acclaimed by both critics and audience. A polish contemporary composer Gerard Drozd dedicated his concerto for two guitars and string quartet to the duo. Other composers that wrote for the duo include Gustav Eichelberger and Krstyun Wrtoszlavsky. The duo is being frequently invited to the prestigious international events, for recitals as well as for masterclasses and adjudicating in competitions. Their debut CD with works by Domeniconi, Piazzolla and Bogdanovic was published in 2013 by Montenegrin music centre. In 2015 Naxos Records is publishing the first of the two CDs of Bach’s „English Suites“, transcribed and performed by Montenegrin Guitar Duo, making a world premiere of this unique project on two guitars.