VIKTOR ILIĆ

Viktor Ilić (1986) rođen je u Smederevu (Srbija) gde je završio osnovno muzičko obrazovanje u klasi Prof. Jovice Miloševića, nakon kojeg prelazi u Beograd (SMŠ ’’Lisinski’’), u klasu Prof. Aleksandra Hadži-Đorđevića. Diplomirao je 2010-te godine na FMU u Beogradu u klasi Prof. Srđana Tošića uz konstataciju komisije da je Viktorova prezentacija diplomskog ispita najbolja u XXI veku i jedna od najboljih od osnivanja katedre za gitaru.
Pored izvođaštva (kako solo, tako i u različitim kamernim ansamblima i kao solista u orkestru), gotovo ravnopravno posvećuje vreme pedagogiji i ekstenziji gitarskog opusa, koja se ogleda u pisanju transkripcija kompozicija koje nisu originalno napisane za gitaru. Kolekcija Viktorovih transkripcija trenutno broji 100 dela i preko 50 kompozitora.
Iako je bazično okrenut izvođenju i transkribovanju, u poslednjih nekoliko godina su njegovi učenici osvojili 10 nagrada na domaćim i internacionalnim takmičenjima.
Tokom školskih i studentskih dana, Viktor je osvojio više od 20 nagrada, od kojih je 13 prvih:
Republičko Takmičenje 2000; 2002; Laureat Republičkog Takmičenja 2004, Guitar Art Festival 2001; 2006 (pobednik najstarije kategorije), Međunarodni Festival Gitare u Murskoj Soboti 2007; 2008.
Iako druga nagrada, Viktoru je posebno drag uspeh na Evropskom Takmičenju ’’Andres Segovia’’ u Felbertu (Nemačka). Na ovom konkursu je osvojio i specijalnu nagradu za najbolje izvođenje zadate kompozicije iz epohe Romantizma.
Pod pokroviteljstvom Instituta ’’Servantes’’, mladi umetnik je nastupao na seriji svečanih koncerata sa orkestrom ’’Big Band’’ povodom inauguracije Kraljevine Španije na mestu predsedavajućeg EU u duu sa čuvenim španskim gitaristom i kompozitorom Hoze Luis Martinezom izvodeći pritom njegove kompozicije.
Usavršavao se brojnim seminarima i pohađao majstorske kurseve kod vodećih svetskih gitarista (Braća Asad, Karlo Markione, Džon Djuart, Manuel Barueko, Nikita Koškin, Goran Krivokapić, Pablo Markez, Roberto Ausel, Dušan Bogdanović, etc…).
Bio je stipendista fonda za mlade talente ’’Dr. Zoran Đinđić’’; počasni je građanin Smedereva; dobitnik specijalne plakete za razvoj gitare u Bugarskoj (Festival Gitare u Kjustendilu) i dobitnik ordena NJKV Tomislava Karađorđevića.

 

Viktor Ilic (1986) was born in Smederevo (Serbia) where he completed elementary music education in the class of Prof. Jovica Milosevic, after which he moved to Belgrade in Lisinski music school, in class of prof. Aleksandar Hadži-Đorđević. He graduated in 2010 at FMU in Belgrade in the class of prof. Srdjan Tošić.
In addition to performing (both solo, as well as in various chamber ensembles and as a soloist in the orchestra), he almost equally devotes time to pedagogy and the extension of guitar opus, which is reflected in the writing of transcriptions of compositions that are not originally written for guitar. The collection of Victor transcriptions currently has 100 works and over 50 composers.
During school and student days, Viktor has won over 20 awards, of which 13 are the first:
Republican Competition 2000; 2002; Laureate of the Republic Competition 2004, Guitar Art Festival 2001; 2006 (winner of the oldest category), International Guitar Festival in Murska Sobota 2007; 2008.
Although the second prize, Victor was particularly pleased at the European Andres Segovia Competition in Velbert (Germany). In this competition he won a special award for the best performance of the obligatory composition from the era of Romanticism.
Under the auspices of the Servantes Institute, the young artist performed on a series of festive concerts with the Big Band Orchestra on the occasion of the inauguration of the Kingdom of Spain as EU presidency, in duo with the famous Spanish guitarist and composer José Luis Martinez while performing his composition.
He had numerous seminars and attended master classes with the world’s leading guitarists (Brothers Asad, Karlo Markione, John Djuart, Manuel Barueko, Nikita Koškin, Goran Krivokapić, Pablo Margez, Roberto Ausel, Dušan Bogdanović, etc.).
He was a scholarship holder of the Young Talents Fund. “ Zoran Djindjic “; honorary citizen of Smederevo; the winner of a special plaque for the development of guitars in Bulgaria (Guitar Festival in Kjustendil) and the winner of the NJKV Tomislav Karadjordjevic.