YUKI SAITO

Jedan od najboljih japanskih mladih gitarista Yuki Saito rođen je u Tokiju (Japan) i počeo da svira gitaru sa pet godina. U Japanu je studirao gitaru sa Kazuhito Osavom, Noboru Muraji, Daisuke Suzuki, Mariko Tsubokava, Kiioshi Shomura, Tsuneo Ema, Iong Tae Kim i Soichi Muraji. Pored toga, studirao je kompoziciju sa Sunao Isaji a svirao francuski rog i kontrabas dok je bio u srednjoj školi. Od 2016. godine studira u inostranstvu u Veimaru (Nemačka) kod prof. Ricarda Gallena. Osvojio je brojne nagrade na nacionalnom takmičenju i međunarodno takmičenje u Evropi: među njima je prva nagrada na Kaj gitarističkom takmičenju Kaj (Holandija), Međunarodno takmičenje gitare u Aalborgu (Danska), Concurso Internacional de Guitarra Juan Crisostomo de Arriaga , Međunarodno gitarističko takmičenje u Poreču (Hrvatska), Elk međunarodno takmičenje gitare Calendura (Španjolska), Japansko nacionalno gitarističko takmičenje, Kiushu National Guitar Competition, druga nagrada na međunarodnom gitarskom takmičenju Gargano (1. nagrada, Italija) Turska), Hannabach Gitarrenpreis (Njemačka) i mnoge druge. Od mladosti je imao mnogo koncerata u Japanu. Izabran je za jednog od EuroStrings Young Stars za 2018/19. godinu. Godine 2019. održaće koncertnu turneju i masterclassove širom Evrope i Turske.

YUKI SAITO WEBSITE

One of the best Japanese Young Gitarrist Yuki Saito was born in Tokyo (Japan) and started playing the guitar at the age of five. In Japan he studied guitar under Kazuhito Osawa, Noboru Muraji, Daisuke Suzuki, Mariko Tsubokawa, Kiyoshi Shomura, Tsuneo Ema, Yong Tae Kim and Soichi Muraji. In addition, he studied composition under Sunao Isaji and played french horn and double bass while he was in junior high school. Since 2016 he has been studying abroad in Weimar (Germany) with Prof. Ricardo Gallen. He has won a lot of prizes at national competition and also international competition in Europe : among them, first prize at Kaj’s Guitarstore Guitar Competition (Netherlands), Aalborg International Guitar Competition (Denmark), Concurso Internacional de Guitarra Juan Crisóstomo de Arriaga (Spain), Poreč International Guitar Competition (Croatia), Elx International Guitar Competition Calendura Award (Spain), Japan National Guitar Competition, Kyushu National Guitar Competition, second prize at Gargano International Guitar Competition (1st prize not assigned, Italy), Istanbul International Guitar Competition (Turkey), Hannabach Gitarrenpreis (Germany) and many more. Since he was young he has performed a lot of concerts in Japan. He was elected a one of the Artist of 2018/19 by EuroStrings. In 2019 he will have concert tour and masterclasses around the Europe and Turkey.