IVAN HOČEVAR

Иван Хочевар је гитариста и бубњар рођен 1991. године у Аранђеловцу. У родном граду је првобитно завршио виолину у ОМШ „Петар Илић“. Пре него што је почео да се бави класичном музиком свирао је рок, џез и реге музику, наступјаћи са разноврсним бендовима и музичарима. Као бубњар био је члан бенда FC Apatride UTD са којим је снимио албум у Амстердаму под називом Third Worldism, док је у сарадњи са америчким музичким продуцентом Бјорном Торсрудом снимио још један албум рок музике. Током средњошколског периода, Иван се определио за класичну гитару. Похађао је основну музичку школу у Аранђеловцу и средњу музичку школу у Београду у класама професора Милоша Мијајловића и Самира Дахића, при чему је ишао и на приватне часове код професора Александра Хаџи-Ђорђевића и Слободана Миливојевића. На Факултету музичке уметности у Београду је завршио Основне и Мастер академске студије гитаре у класи проф. Вере Огризовић. У току школовања учествовао је на бројним концертима, наступајући соло, али и у оквиру камерних састава (са флаутом, клавиром, кларинетом, саксофоном, дуо гитара…). Иван је организовао и солистичке концерте у Студентском културном центру Београда, установи културе „Пароброд“, Италијанском институту за културу у Београду, Народном музеју у Аранђеловцу… Посебно се издваја концерт са оркестром „Београдски симфоничари“ под диригентском палицом маестра Радана Јовановића у оквиру 53. сезоне Смотре уметности „Мермер и звуци“. Тренутно ради као наставник гитаре у ОМШ „Петар Илић“ и бави се музичком продукцијом у оквиру свог студија у Аранђеловцу. Такође је и члан бендова Del Arno band, Jimi Triple-B’s Blues Band и Soulcraft.

Ivan Hočevar is a guitarist and drummer born in 1991 in Arandjelovac. In his hometown, he initially studied violin at „Petar Ilić“ Primary School. Before he started playing classical music, he played rock, jazz and reggae music, performing with various bands and musicians. As a drummer he was a member of the band FC Apatride UTD with whom he recorded an album in Amsterdam called Third Worldism, while in collaboration with the American music producer Bjorn Torsrud he recorded another album of rock music. During his high school years, Ivan decided to play the classical guitar. He attended the primary music school in Arandjelovac and the secondary music school in Belgrade in the classes of professors Miloš Mijajlović and Samir Dahić, while also taking private lessons with professors Aleksandar Hadži-Đorđević and Slobodan Milivojević. At the Faculty of Music in Belgrade, he completed Basic and Master academic studies in guitar in the class of prof. Vere Ogrizović. During his studies, he participated in numerous concerts, performing solo, but also in chamber ensembles (with flute, piano, clarinet, saxophone, duo guitar…). Ivan also organized solo concerts at the Student Cultural Center of Belgrade, the cultural institution „Parobrod“, the Italian Institute of Culture in Belgrade, the National Museum in Arandjelovac… The concert with the orchestra „Belgrade Symphony Orchestra“ under the baton of maestro Radan Jovanović as part of the 53 „Marble and Sounds“ art fair season. He currently works as a guitar teacher at the „Petar Ilić“ OMŠ and is engaged in music production within his studio in Arandjelovac. He is also a member of the Del Arno Band, Jimmy Triple-B’s Blues Band and Soulcraft.