ANTON BARANOV

Kao pobednik takmičenja Gitarske Fondacije Amerike za 2013. godinu i više od 20 drugih prestižnih takmičenja širom sveta, ruski gitarista Anton Baranov se afirmisao kao jedan od vodećih gitarista današnjice. Njegove nastupe u brojnim uglednim dvoranama poput Karnegi Hola u Njujorku, Palau de Musica u Valensiji, Koncertne dvorane Mariinski u Sankt Peterburgu i Hakuju Hale u Tokiju, muzička kritika je opisala kao „čistu magiju“ (Cleveland Classical) , i „svojom gitarom uspeva da osslika prelepe zvučne slike bogate dubinom i bojom.“ (Gitara). Poznat po svojim hrabrim interpretacijama i inovativnim programima, svetski poznati gitarista i kompozitor Roland Djens nazvao ga je, „… pravim misičarem, jednim od onih retkih gitarista koji svoju publiku dovode u stanje da gotovo zaborave na kom se instrumentu svira, već da ih fokusira na ekspresivnost muzike i samo to “. Studijska izdanja Baranova uključuju jedan album za Naxos Classical i CD za Contrastes Records. Za Naxos je izdao Latinoameričke sonate za gitaru, u maju 2014. Njegov album za Contrastes Records sastoji se od španske gitarske muzike i na tržištu je od avgusta 2014. Anton Baranov je rođen 1984. godine i počeo je da svira gitaru sa deset godina. Muzičko obrazovanje završio je u najstarijoj i najpoznatijoj ruskoj muzičkoj školi, Sankt-Peterburškom državnom konzervatorijumu Rimski-Korsakov, gde i predaje gitaru od 2010. Anton Baranov je D ‘Addario umetnik od 2013. i svira na gitari Sakurai – Kohno.

www.baranovguitar.com

As winner of the 2013 Guitar Foundation of America Competition and more than 20 other prestigious contests around the globe, Russian guitarist Anton Baranov has established himself as one of the leading guitarists of today. His performances in a number of distinguished halls such as Carnegie Hall in New York, Palau de Musica in Valencia, Mariinsky Concert Hall in St. Petersburg, and Hakuju Hall in Tokyo have been described by musical critics as “pure magic” (Cleveland Classical), and “manages to paint beautiful sound pictures of rich depth and color with his guitar.” (The Guitar). Known for Baranov’s daring interpretations and innovative programms, world renown guitarist and composer Roland Dyens called him, “…a real misician, one of those rare guitarists who are able to have their attendees almost forget the instrument they play, managing to have them focus on the expressivity of the music and only this.” Baranov’s recordings includes one album for Naxos Classical and a CD for Contrastes Records. Naxos released Latin American Guitar Sonatas in May 2014. His Contrastes Records album consists of Spanish guitar music and it’s on the market since August 2014. Anton Baranov was born in 1984 and started playing guitar at the age of ten. He completed his musical education at the oldest and most famous Russian school of music, the Saint-Petersburg State Rimsky-Korsakov Conservatory, where he has had a teaching position since his graduation in 2010. Mr. Baranov has been a D’ Addario artist since 2013 and plays a Sakurai – Kohno guitar.