ANTON BARANOV

Anton Baranov je rođen 1984. godine. Diplomirao je na konzervatorijumu Rimski-Korsakov u Sankt Peterburgu 2010. godine. Nosilac je stipendije ruskog Ministarstva kulture i Fondacije „Ruska izvođačka umetnost“.
Učesnik međunarodnih festivala u Rusiji, Evropi, Južnoj Americi i Aziji, pobednik na svim nacionalnim i renomiranim međunarodnim takmičenjima među kojima su:
„Virtuosos gitare“, Sankt Peterburg, Barrios VVV2011 2. nagrada (finalna runda u Asunsionu, Paragvaj), „Guitar Gems“ (Izrael), World Guitar Competition, Novi Sad, Srbija, GFA (SAD).
Trenutno predaje na konservatorijumu Rimski-Korsakov u Sankt Peterburgu.

http://www.baranovguitar.com

Anton Baranov is born in 1984. He graduated at the Saint Petersburg state Rimski-Korsakov conservatory in 2010. A grant holder of Russian Ministry of culture and « The Russian performing art» foundation.
Participant of international festivals in Russia, Europe, South America and Asia, winner of all-russian and renowned international competitions among which are :
«Many-sides guitar» competition (Moscow), «Virtuosos of the guitar» Saint-Petersburg,  Barrios WWW2011 2nd prize (final round in Asuncion, Paraguay), ‘’Guitar Gems” (Izrael), World Guitar Competition, Novi Sad, Serbia, GFA (USA)
At present time teaches at Saint Petersburg State Rimski-Korsakov Conservatory.