RAŠKO RADOVIĆ, predsednik / president

0RAŠKO RADOVIĆ, osnivač i predsednik ASOCIJACIJE GITARISTA VOJVODINE i direktor VOJVODINA GUITAR FEST-a, rođen je 1979. godine u Novom Sadu. Diplomirao je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu i od 1999. godine zaposlen je kao profesor gitare u Muzičkoj školi „Isidor Bajić” u Novom Sadu. Od 2007. godine radi kao instruktor Udruženja Kraljevskih Muzičkih Škola Velike Britanije (ABRSM) za gitaru u jugoistočnoj Evropi. Bogat pedagoški rad oslikavaju učenici iz njegove klase koji su višestruki osvajači prvih nagrada na svim relevantnim domaćim i prestižnim međunarodnim takmičenjima. Saradnik je na mnogim projektima u sferi obrazovanja i kulture. Dobitnik je Nagrade AP Vojvodine za mentorski rad, kao i Zahvalnice Grada Novog Sada za postignute izuzetne rezultate na polju muzičke pedagogije. Neizostavan je gost na festivalima gitare u regionu, kao član žirija i predavač. Decenijski menadžerski rad u kulturnom životu Novog Sada , Vojvodine i čitavog regiona, kao predsednika i osnivača Asocijacije Gitarista Vojvodine, ogleda se u nebrojenim projektima koji su obogatili i obeležili kulturnu i muzičku scenu. Želja za popularizacijom i unapređivanjem klasične gitare na ovim prostorima, dovela ga je do ideje za pokretanje Vojvodina Guitar Fest-a čiji je direktor od začetka, 2007. godine a kroz koji su prošle stotine vrhunskih gitarista, izvođača, predavača i takmičara iz svih krajeva sveta, kao i nebrojena publika.

RASKO RADOVIC, the founder and the president of the GUITARISTS ASSOCIATION OF VOJVODINA and the executive director of the VOJVODINA GUITAR FEST (Novi Sad), was born in 1979 in Novi Sad. He graduated at the Academy of Arts in Novi Sad, and since 1999 he works as a professor of guitar at the Musical School „Isidor Bajić“ in Novi Sad. Since 2007 he has been working as an instructor of the Royal Music School of the United Kingdom (ABRSM) for guitar in Southeast Europe. Rich pedagogical work is depicted by students from his class who are multiple winners of the first prizes at all relevant domestic and prestigious international competitions. He has received the AP Vojvodina Prize for mentoring, as well as the Prize of the City of Novi Sad for outstanding results in the field of music pedagogy. He is an indispensable guest at guitar festivals in the region, as a jury member and lecturer. His decennial managing  work in the cultural life of Novi Sad, Vojvodina and the whole region, as the president and founder of the Guitarists Association of Vojvodina, is reflected in countless projects that have enriched and marked the cultural and musical scene. The desire to popularize and improve the classical guitar in this area has led him to the idea of ​​starting the Vojvodina Guitar Fest, whose director he is from its inception in 2007, through which have passed hundreds of top guitarists, performers, lecturers and competitors from all over the world , as well as countless audiences.