17. VOJVODINA GUITAR FESTIVAL 2023

17. VOJVODINA
GUITAR
FEST
NOVI SAD
10 – 13/04/2023

Muzička škola ISIDOR BAJIĆ

Gradska kuća

Program

MEĐUNARODNO TAKMIČENJE GITARISTA „dr Jovan Jovičić” / 12.04.2023.
KONCERTI
SEMINARI
PROMOCIJE


Predavači / žiri / koncerti

ANTON BARANOV / koncert, seminari, žiri
EDIN KARAMAZOV / koncert
STANA KRSTAJIĆ / koncert, seminari
VERA OGRIZOVIĆ / seminari, žiri
SRĐAN TOŠIĆ / koncert, seminari, žiri
ZORAN KRAJIŠNIK / seminari, žiri
MILOŠ JANJIĆ / seminari, žiri
SLOBODAN MILIVOJEVIĆ / koncert, seminari, žiri
VUK DRAGIČEVIĆ / koncert, seminari, žiri
STEVAN JOVIĆ / seminari, žiri
MOMČILO ALEKSANDRIĆ / koncert, seminari, žiri
ŽIVAN KUZMANOVIĆ / žiri
ALEKSANDAR SPASOJEVIĆ / seminari, žiri
IGOR MOTL / seminari, žiri
PETAR POPOVIĆ / žiri
Duo ALNO
NOVAK MILJKOVIĆ / koncert
ALEKSANDAR ANTIĆ / koncert
NIKOLA ĐORĐEVIĆ / koncert
IVAN HOČEVAR / koncert, seminari
MILICA RISTIĆ / koncert

PROPOZICIJE ZA TAKMIČENJE „dr JOVAN JOVIČIĆ“


1. Takmičenje je javno i održava se uživo


2. Kategorije na takmičenju:

Pretkategorija: rođeni 2012. i mlađi
Dve ili više kompozicija različitih stilova i karaktera u trajanju do 5 minuta

I kategorija: rođeni 2010. i mlađi
Dve ili više kompozicija različitih stilova i karaktera u trajanju do 8 minuta

II kategorija: rođeni 2008. i mlađi
Dve ili više kompozicija različitih stilova i karaktera u trajanju do 10 minuta

III kategorija:  rođeni 2006. i mlađi
Dve ili više kompozicija različitih stilova i karaktera u trajanju do 12 minuta

IV kategorija:  rođeni 2004. i mlađi
Dve ili više kompozicija različitih stilova i karaktera u trajanju do 15 minuta

Revijalna kategorija:
Dve kompozicije različitih stilova i karaktera u trajanju do 7 minuta
3. Prijavni list se popunjava online na sajtu OVDE a pored toga kandidati treba e-mailom (na office@agv.org.rs) da pošalju sledeća dokumenta:
– skenirani izvod iz matične knjige rođenih (samo za kandidate koji se prvi put prijavljuju na Festival)
– fotografiju u visokoj rezoluciji (minimum 2 Mpix)

4. Prijavu i e-mail s navedenim dokumentima potrebno je poslati najkasnije do 12. marta 2023. godine

5. Donacija za učešće na takmičenju „dr Jovan Jovičić“:

Pretkategorija 3500 dinara 

I kategorija 4000 dinara  

II kategorija 4500 dinara  

III kategorija 5500 dinara 

IV kategorija 6000 dinara 

Revijalna kategorija 3000 dinarai uplaćuje se u dve rate:

I rata (rezervacija):
iznosi 500 dinara po kandidatu i uplaćuje se na račun broj:

160-929755-46 Banca Intesa (svrha uplate: Donacija za Festival)
Korisnik: Asocijacija gitarista Vojvodine, Novi Sad


Prijavu sa ostalim dokumentima poslati najkasnije do nedelje, 12. marta 2023. godine

II rata:
preostali iznos donacije uplaćuje se gotovinski pred početak takmičenja

*takmičari koji nisu iz Srbije, ceo iznos donacije mogu da uplate na dan takmičenja

6. Doplata za seminare iznosi 3300 dinara za čas od 40 minuta i plaća se gotovinski u Novom Sadu
Broj časova je ograničen 

7. Slanjem prijave, takmičari prihvataju uslove Festivala  

8. Svaki učesnik prijavljivanjem na takmičenje pristaje da organizator može koristiti lične podatke takmičara u promotivne svrhe na zvaničnoj web stranici kao i na društvenim mrežama  

9. Odluke žirija su neopozive i konačne

10. U slučaju otkazivanja kandidata donacija se ne vraća  

11. Sve informacije o seminarima i rasporedu takmičenja biće blagovremeno objavljene na našoj web stranici

12. Ukupni nagradni fond za takmičare iznosi 150 000 dinara u vidu robnih i novčanih nagrada:

• paket opreme za prva tri mesta u svakoj kategoriji dodeljuje „SAVAREZ“
„BOSTON“ kofer za klasičnu gitaru u vrednosti od 300€ i 6 ERGO PLAY Support podupirača u vrednosti od po 50€ dodeljuje „SMS Music“

13. AGV od ove godine dodeljuje nagradu za najuspešnijeg nastavnika na takmičenju, koja će nositi ime ANNA-MARGARETHE VUČAK .
Novčani deo nagrade dodeljuje „SMS Music“, u iznosu od 200 €
*pravilnik za dodelu nagrade „Anna-Margarethe Vučak

Napomene:

– organizator zadržava pravo na izmene
– raspored održavanja svih aktivnosti biće objavljen na sajtu http://www.agv.org.rs
– Festival se održava uz podršku Uprave za kulturu Grada Novog Sada i Pokrajinskog sekretarijata za kulturu  


ORGANIZACIJA

Asocijacija gitarista Vojvodine VGF FEST LOGO 2019 sivi TRANSPARENT
Radnička 51a, 21000
Novi Sad
www.agv.org.rs
office@agv.org.rs