Letnja škola gitare prof. Zorana Krajišnika

krajisnik
Asocijacija gitarista Vojvodine MŠ „Isidor Bajić“

01. i 02. juna 2019. godine, u okviru Letnje škole gitare, majstorske radionice za klasične gitariste držaće Zoran Krajišnik, redovni profesor na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Radionica predstavlja izvanrednu priliku za sve učenike da unaprede svoje sviranje, pogotovo za one koji planiraju upis na AUNS da se upoznaju sa metodikom rada prof. Krajišnika.

Prijavljivanje:

1. Krajnji rok za podnošenje prijave je sreda, 29. maj 2019. godine
2. Zainteresovani treba da popune  PRIJAVNI LIST  i pošalju ga na mail office@agv.org.rs

3. Kotizacija za majstorske radionice iznosi:
2200 dinara za 1 čas
4200 dinara za 2 časa
6200 dinara za 3 časa
8200 dinara za 4 časa

i uplaćuje se gotovinski u Novom Sadu

Broj polaznika je ograničen.