15. VOJVODINA GUITAR FEST – NAGRAĐENI TAKMIČARI / COMPETITION – PRIZE WINNERS


Dobitnica KLASIČNE gitare “Salvador Cortez” CS-60:

Maša Magyar


Dobitnici Savarez paketa:

Maša Magyar, Uglješa Teodorović, Mihajlo Jović, Ginsca-Nistea Nichita, Samuel Solomon, Dušan Žunjić, Nichita Ginsca-Nistea, Olivera Ognjenović, Tine Mihailović Krpan, Vuk Vukajlović, Andrei Pitu, Sofija Sviderski, Bogdan Stojanović, Aleksandar Krstić, Svetlana Simanović, Miloš Vuković, Miloš Soćanin, Marija Rašić


Dobitnik novčane nagrade od 1000€*:
*umanjeno za pripadajući porez

Miloš VukovićWinner of “Salvador Cortez” CS-60 classical guitar:

Maša Magyar


Winners of Savarez packages:

Maša Magyar, Uglješa Teodorović, Mihajlo Jović, Ginsca-Nistea Nichita, Samuel Solomon, Dušan Žunjić, Nichita Ginsca-Nistea, Olivera Ognjenović, Tine Mihailović Krpan, Vuk Vukajlović, Andrei Pitu, Sofija Sviderski, Bogdan Stojanović, Aleksandar Krstić, Svetlana Simanović, Miloš Vuković, Miloš Soćanin, Marija Rašić


Winner of 1000€ cash prize*:
*reduced by corresponding tax

Miloš Vuković